Wybrani przez Boga. Tak żyli pierwsi chrześcijanie

Wybrani przez Boga. Tak żyli pierwsi chrześcijanie,

Wydawnictwo eSPe, Kraków 2024, ISBN 978-83-8201-304-7, ss. 358

Opis

Dzieje Apostolskie opowiadają o pierwszych trzech dekadach istnienia Kościoła. Historia tu przedstawiona rozpoczyna się od dnia wstąpienia do nieba Jezusa, a kończy na pobycie Pawła w Rzymie. Chodzi więc mniej więcej o lata 30-67. Autor opowiada, w jaki sposób urzeczywistniają się słowa Jezusa, który, odchodząc z tego świata, mówił: „gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1,8).

Autor Dziejów chciał formować, a nie tylko informować swoich czytelników. Zbudowane przez niego paradygmaty postaci można podzielić na pozytywne i negatywne. Pozytywne uwypuklają znamienite czyny, świadectwa, cechy charakteru, cnoty, osiągnięcia wybitnych indywidualności pierwotnego Kościoła i mają znaczenie ponadczasowe. Paradygmaty negatywne zaś mają ostrzegać chrześcijan przed postępowaniem sprzecznym z wyznawaną wiarą. Można także mówić o paradygmatach wspólnoty, które ukazują Kościół jako składający się z Żydów i pogan nowy Lud Boży, będący jedynym reprezentantem i kontynuatorem Izraela.

Spis treści

 Zamiast długiego wstępu

Od wniebowstąpienia do Pięćdziesiątnicy (Dz 1)

Duch Święty wypełnia uczniów (Dz 2)

O tym, co się wydarzyło przy bramie Pięknej świątyni jerozolimskiej (Dz 3)

Pierwsze prześladowania (Dz 4)

Przejawy mocy Ducha i sprzeciw Sanhedrynu (Dz 5)

Ustanowienie diakonów (Dz 6)

Mowa Szczepana przed Sanhedrynem i jego męczeństwo (Dz 7)

Od Samarii po Etiopię (Dz 8)

Szaweł spotyka Chrystusa, a Piotr czyni cuda (Dz 9)

Powołanie setnika Korneliusza (Dz 10)

Coraz więcej pogan dostępuje zbawienia (Dz 11)

Herod Agryppa prześladuje Kościół (Dz 12)

Od Cypru po Antiochię w Pizydii (Dz 13)

Paweł w Ikonium, Listrze i Derbe (Dz 14)

Sobór jerozolimski i początek drugiej wyprawy Pawła (Dz 15)

Dobra Nowina dociera do Europy (Dz 16)

Od Tesaloniki do Aten (Dz 17)

Działalność Pawła w Koryncie i początek trzeciej wyprawy misyjnej (Dz 18)

Działalność Pawła w Efezie (Dz 19)

Z Macedonii ku Azji Mniejszej (Dz 20)

Podróż do Jerozolimy i uwięzienie Pawła (Dz 21)

Przemówienie Pawła do Żydów (Dz 22)

Żydzi postanawiają o śmierci Pawła (Dz 23)

Paweł więźniem w Cezarei Nadmorskiej (Dz 24)

Paweł przed trybunałem Festusa i przed Agryppą (Dz 25)

Mowa Pawła przed królem Agryppą (Dz 26)

Z Cezarei Nadmorskiej na Maltę (Dz 27)

Z Malty do Rzymu (Dz 28)

Konkluzja

Wybrana bibliografia w języku polskim

Spis treści

***

Zajrzyj do środka!

This slideshow requires JavaScript.

***

Wywiad z red. Pawłem Trawką dla programu „Drogi wiary” o książce „Wybrani przez Boga. Tak żyli pierwsi chrześcijanie”.

***

Pięcioksiąg zakończony!

  1. „Pakiet „Nowe Życie”. 39 darów, które otrzymasz, kiedy zaufasz Jezusowi”
  2. „Jezus Galilejczyk. Lew z pokolenia Judy”
  3. „Miriam z Nazaretu. Pierwsza Charyzmatyczka”
  4. „Arka i Gołębica. Nurt charyzmatyczny w Kościele katolickim”
  5. „Wybrani przez Boga. Tak żyli pierwsi chrześcijanie”

Polub stronę na Facebook