Biblijne romanse

Słowa przeczytane, usłyszane czy wypowiedziane przypadkiem, często są właśnie tymi przełomowymi, ostatecznymi elementami układanki – oczekiwanym potwierdzeniem albo motorem napędzającym do działania. Taki też był początek miłosnych historii zebranych na tej stronie.

Nagrywaliśmy jeden z odcinków cyklu „Biblia, kobieta i ksiądz”, tym razem poświęcony Pieśni nad Pieśniami. Siedzieliśmy już w studiu Radia Rodzina, przygotowywaliśmy się do audycji, kiedy ks. Mariusz Rosik z uśmiechem stwierdził: „To dziś będą biblijne romanse!”. I właśnie od tego zupełnie spontanicznie wypowiedzianego zdania kilka miesięcy później rozpoczęła się nasza kolejna biblijna przygoda.

Maria Magdalena i Jezus (II)

Audio, Biblijne romanse

Czas na kolejną odsłonę „Biblijnych romansów… i nie tylko” poświęconych relacji Jezusa i Marii Magdaleny. W dynamicznym dialogu z Jezusem Maria Magdalena rozpoznaje tożsamość Ogrodnika. Jan ukazuje poszukiwanie i rozpoznanie Jezusa zmartwychwstałego przez Marię Magdalenę na zasadzie procesu. Scena objawienia się Jezusa Marii została skomponowana z wielką pieczołowitością. Można wyróżnić w niej następujące elementy: Maria…

Czytaj dalej »

Maria z Magdalii i Jezus (I)

Audio, Biblijne romanse

To najbardziej nietypowa para, o której powiemy w „Biblijnych romansach… i nie tylko”. Aby właściwie zinterpretować Jezusowy dialog z Marią Magdaleną, należy spojrzeć na całe opowiadanie przez pryzmat przytoczonego powyżej tekstu z Księgi Rodzaju. Jak wspomniano, wspólne motywy łączą obydwie narracje. Ich wydobycie i wyjaśnienie pozwala z dużą precyzją odczytać cel, jaki stawiał przed sobą…

Czytaj dalej »

Estera i Aswerus (II)

Audio, Biblijne romanse

W „Biblijnych romansach… i nie tylko” wracamy do historii Estery i Aswerusa. We wstępie do Księgi Estery w Biblii Tysiąclecia czytamy: „Opowiadanie opiera się na faktach i realiach historycznych, lecz sposób ich zestawienia jest dowolny. Obok znacznie skróconej perspektywy historycznej (np. Mardocheusz przedstawiony jest jako jeden z uprowadzonych do niewoli przez Nabuchodonozora, musiałby mieć więc…

Czytaj dalej »

Estera i Aswerus (I)

Audio, Biblijne romanse

W „Biblijnych romansach… i nie tylko” przenosimy się do Księgi Estery, by poznać historię miłości tytułowej bohaterki oraz króla Aswerusa. We wstępie do księgi w Biblii Tysiąclecia czytamy: „Jest to opis pewnego epizodu z życia dworskiego króla Ahaszwerosza (zwanego także Assuerusem, w formie greckiej Kserksesem), w którym zasadniczą rolę odgrywa Estera, młoda Izraelitka oraz jej…

Czytaj dalej »

Judyta i Holofernes (II)

Audio, Biblijne romanse

Judyta i Holofernes to bardzo ciekawa biblijna para, której nie łączył romans, za to na pierwszy plan wysuwa się wyjątkowość kobiety. Judyta była przede wszystkim bardzo pomysłowa. We wstępie do Księgi Judyty w Biblii Tysiąclecia czytamy: „Analiza księgi wskazuje na dojrzałą myśl teologicznohistoryczną, zdradzającą już pewien wpływ apokaliptyki. Lud Boży potrafi zwyciężyć wszystkie kolejne ataki…

Czytaj dalej »

Judyta i Holofernes (I)

Audio, Biblijne romanse

W „Biblijnych romansach… i nie tylko” poznamy kolejną parę, w historii której raczej nie dopatrzymy się miłości. Chodzi o Judytę i Holofernesa. Ważnym wątkiem w życiu Judyty było jej wdowieństwo. We wstępie do Księgi Judyty w Biblii Tysiąclecia czytamy: „Historyczne tło księgi stanowi wielki plan podboju świata, jaki powziął Nabuchodonozor przedstawiony jako król asyryjski. Po pokonaniu…

Czytaj dalej »

Sara i Tobiasz (III)

Audio, Biblijne romanse

Tobiasz i Sara, bohaterowie, którym od dwóch tygodni przyglądamy się w „Biblijnych romansach… i nie tylko”, mogą stanowić wzór postępowania. Księga Tobiasza ma charakter dydaktyczny, dlatego też w jej bohaterach nie dopatrzymy się skazy. Dzieje się tak również dlatego, że była to księga pisana w czasie diaspory. We wstępie do księgi w Biblii Tysiąclecia czytamy: „Teologicznym…

Czytaj dalej »

Sara i Tobiasz (II)

Audio, Biblijne romanse

Biblijna historia Tobiasza i Sary jest bardzo romantyczna i wzruszająca, ale nim nastąpił happy end, w ich życiu było sporo zawirowań. Przyczyną jednego z nich był Asmodeusz – duch komnaty nowożeńców. Na szczęście w walce dobra ze złem Asmodeusz nie miał szans. Wszystko za sprawą wysłannika Boga – Rafała, zwanego też Azariaszem. We wstępie do Księgi…

Czytaj dalej »

Sara i Tobiasz (I)

Audio, Biblijne romanse

Tobiasz i Sara, biblijna para, której losy zostały opisane w Księdze Tobiasza, to zdecydowanie wzór do naśladowania. Nie ma tu kłótni, niedomówień i sytuacji pełnych napięcia, ale miłość i oddanie Bogu. We wstępie do księgi w Biblii Tysiąclecia czytamy: „Księga ta zawiera opowiadanie o pewnej rodzinie izraelskiej z pokolenia Neftalego, uprowadzonej do niewoli do Niniwy,…

Czytaj dalej »

Żony króla Dawida (III)

Audio, Biblijne romanse

Droga króla Dawida była bardzo kręta, a jego życie, nie tylko uczuciowe, dość skomplikowane. To człowiek, w którym święty zmaga się z grzesznikiem. Postępek króla Dawida dopuszczającego się grzechu z Batszebą, podczas gdy jej mąż walczył w Rabba, został surowo ukarany, a Pan skierował do niego pełne wyrzutu słowa przez proroka Natana: „Czemu zlekceważyłeś słowo…

Czytaj dalej »