Nie tylko Goliat. Filistyni na kartach Starego Testamentu

Archeolog czyta Biblię. Nie tylko Goliat. Filistyni na kartach Starego Testamentu
P. Woliński
red. M. Rosik
Bibliotheca Biblica
Wrocław 2011

 

Opis

Filistyni pojawiają się na arenie historii ok. 1200 przed Chr., w przełomowym dla wschodniego regionu basenu Morza Śródziemnego okresie. Upadek imperiów, klęski żywiołowe, migracje, kryzys społeczno-ekonomiczny, zniszczone miasta, a w tym chaosie wiodącą rolę odgrywały tzw. Ludy Morza, m.in. Filistyni. Po okresie walk i wędrówek osiedlają się na południowym wybrzeżu Kanaanu, organizując się wokół pięciu miast-państw. Jako niesemicki, wojowniczy lud popadają w konflikt z Izraelitami. Dzieje tych wojen opisuje Biblia, a coraz więcej informacji dostarcza nam archeologia.

 

Spis treści

Wstęp
Obraz Filistynów w Biblii
Od Szamgara do Dawida
Z łopatą na Filistynów – odkrycia archeologiczne
Perełki o Filistynach znalezione w Biblii
Zakończenie