Dar modlitwy w językach prowadzi do wzmożonej praktyki wielbienia Boga. Ten wymiar modlitwy jest często zaniedbany w życiu wielu chrześcijan. Kto jednak przyjął chrzest w Duchu Świętym, zyskuje nową świadomość wagi tej formy modlitwy, chętnie włącza się w nią we wspólnocie, często dołączając do pięknych śpiewów uwielbienia. Dar języków prowadzi niejednokrotnie do nowego głodu Pisma Świętego. Osoby, u których wcześniej Biblia leżała na zakurzonej półce, chętnie karmią się jej słowami, poznając przez to samego Boga, w myśl zasady: od czytania do spotkania. Ta modlitewna lektura Biblii prowadzi do coraz głębszego nawracania się, jest ona bowiem niczym innym, jak poznawaniem i przyjmowaniem myśli Boga zapisanych na kartach Pisma Świętego.