W Duchu Świętym

W Duchu Świętym

Modlitwa za Ukrainę. Festiwal „Odnowienie”

fot. archiwum M. Rosik W ramach Festiwalu „Odnowienie” modliliśmy się dziś, 4 czerwca 2022 roku, w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego na pl. Wolności we Wrocławiu o pokój na Ukrainie. Była to modlitwa ekumeniczna i międzynarodowa, bo uczestniczyło w niej wielu Ukraińców. Więcej zob.: https://www.odnfest.pl Katolicy kontynuowali modlitwę w kościele Najśw. Maryi Panny na Piasku.
W Duchu Świętym

Niech zawieje!

Wywiad z Marcinem Jakimowiczem dla artykułu „Niech zawieje!” (GN 18/2022) Marcin Jakimowicz: Jezus skazany w godzinie, gdy na dziedzińcu zabijano baranki „skłoniwszy głowę oddał Ducha”. Greckie „paredoken to pneuma”, czyli „przekazał Ducha” nigdy w starożytnych tekstach nie służył do opisania zgonu! O co chodzi? Ostatni oddech Jezusa był Zesłaniem Ducha Świętego na Kościół zgromadzony przy krzyżu? Mariusz Rosik: Opis śmierci Jezusa we wszystkich Ewangeliach jest przepełniony treściami teologicznymi. Liczy się każde słowo! Hebrajski termin „ruah” i grecki rzeczownik „pneuma” oznaczają nie ...
KonferencjeVideoW Duchu Świętym

Duch Pana Boga nade mną

W lutym 2018 roku odbyła się we Wrocławiu w kompleksie Hali Stulecia ekumeniczna konferencja pod hasłem „Duch Pana Boga nade mną”. Kilka dni temu odszedł do domu Ojca Andrzej Sionek, prekursor ruchu charyzmatycznego w Polsce. Był jednym z uczestników panelu na temat Bożego namaszczenia. Poniżej zapis video niezwykle interesującej wymiany myśli o namaszczeniu. Panel prowadzi Marcin Jakimowicz, redaktor „Gościa Niedzielnego”, lider wspólnoty modlitewnej na katowickim Józefowcu. Oprócz Andrzeja Sionka, założyciela fundacji „En Christo”, której celem jest zbliżenie ekumeniczne chrześcijan, uczestnikami panelu ...
KonferencjeVideoW Duchu Świętym

Oddanie 33. Świadectwo

Oddanie33 to 33-dniowe rekolekcje przygotowujące do aktu oddania się Matce Bożej, które stały się w Polsce wielkim duchowym fenomenem. W samym 2020 roku w tych rekolekcjach uczestniczyło ponad 500.000 osób. Oddanie się Matce Bożej jest najkrótszą, najpewniejszą i najdoskonalszą drogą do bliskości z Jezusem. Ta bliskość wydaje liczne i trwałe owoce, o czym świadczą tysiące nadesłanych przez uczestników świadectw. W tym tkwi sekret sukcesu Rekolekcji Oddanie33. Całość śledź na: https://www.wroclaw.odnowa.org/index.php/formacja/oddanie-33
KonferencjeVideoW Duchu ŚwiętymW Kościele

Proroctwa, sny, widzenia

Tekst i fot.: A. Combik (GN) W wigilię Zesłania Ducha Świętego na wrocławskich Popowicach – po Mszy św. pod przewodnictwem bp. Andrzeja Siemieniewskiego – ks. Mariusz Rosik tłumaczył, czym jest proroctwo, a także jak odnosić się do snów i wizji. Odwołał się do słów Bożych z Księgi Joela: „Wyleję Ducha mego na wszelkie ciało, synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą mieć sny, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia” (Jl 3,1). Zauważył, że wiele osób sądzi, iż ...
KonferencjeVideoW Duchu Świętym

Woda, wiatr i ogień

fot. G. Kryszczuk Homilia wygłoszona podczas Eucharystii Wigilii Uroczystości Zesłania Ducha Świętego w kościele Matki Bożej Królowej Pokoju 30 maja 2020 roku. Serdecznie zapraszam! Polub stronę na Facebook
AudioKonferencjeW Duchu Świętym

Kościół. Czy charyzmatyczny?

Czy każdy chrześcijanin winien być charyzmatykiem? James Joyce w słynnym „Ulissesie” pytał „Gdzież jest trzecia Osoba Trójcy Świętej?”. Irlandzki pisarz jako wychowanek szkół jezuickich świadom był kłopotu, jaki Duch Święty sprawia katolikom. Niby jest, ale Go nie ma. Niby działa, ale w niewidoczny sposób. I po co Kościół świętuje Jego Zesłanie? Na te i wiele innych pytań w Radio „Kraków” odpowiedzą goście ks. prof. Mariusz Rosik – biblista, prowadzący Wspólnotę Porta Caeli oraz Antoni Tompolski członek Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji ...
AudioKonferencjeW Duchu Świętym

Seminarium odnowy wiary. Konferencje

Zaproszenie do odnowienia relacji z Bogiem w ramach ruchu charyzmatycznego przybrało nazwę seminarium odnowy wiary lub seminarium odnowy w Duchu Świętym. Składa się na nie sześć spotkań prowadzonych przez animatorów, którzy przedstawiają przygotowane wcześniej treści w formie katechez i prowadzą modlitwę. Każdy z uczestników seminarium zachęcany jest także do osobistej pracy z Pismem Świętym każdego dnia. Chciejmy przyjrzeć się poszczególnym etapom odkrywania tego, kim jest Bóg i jaki ma plan wobec każdego człowieka, aby doprowadzić go do bycia szczęśliwym – ...
AudioKonferencjeW Duchu Świętym

Uzdrowienie, Skierniewice i dar języków

Po lekturze książki Marcina Zielińskiego „Między cierpieniem a uzdrowieniem” do głowy przychodzi mi tylko jedno słowo: świadectwo. Potężne świadectwo mocy Jezusa! I to nie tylko świadectwo Bożego szaleńca, jakim jest Marcin, ale także świadectwo wielu ludzi, którzy doświadczyli działania żywego Boga podczas jego posługi oraz świadectwo uzdrawiającej mocy Bożej objawiającej się w życiu świętych. A do tego jeszcze przebogate świadectwo wczesnochrześcijańskich pisarzy! W Biblii Duch Święty kojarzony jest z wichrem. Kto chciałby doświadczyć ożywczego powiewu Ducha, koniecznie powinien sięgnąć po ...
KonferencjeVideoW Duchu Świętym

Dzieje się dzieją. Panel

Pod koniec sierpnia 2019 roku w Bardzie Śląskim po raz kolejny spotkali się liderzy dolnośląskich (i nie tylko) wspólnot modlitewnych. Spotkanie poprowadził bp Andrzej Siemieniewski. Poniżej jeden z paneli na temat Dziejów Apostolskich. Serdecznie zapraszam!
VideoW Duchu ŚwiętymW Kościele

Ogień w Samarii?

Komentarz do Ewangelii na XIII Niedzielę w ciągu roku C
AudioKonferencjeVideoW Duchu Świętym

Działać inaczej

fot. M. Rosik Poniżej nagranie trzeciej i ostatniej części konferencji wygłoszonej podczas czuwania modlitewnego w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Czuwanie odbyło się 8 czerwca 2019 w parafii NMP Królowej Pokoju na wrocławskich Popowicach. Temat tej części: „Duch Święty przemienia działanie”. Listen to Duch Święty przemienia działanie # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at   
AudioKonferencjeVideoW Duchu Świętym

Myśleć inaczej

Poniżej nagranie drugiej z trzech części konferencji wygłoszonej podczas czuwania modlitewnego w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Czuwanie odbyło się 8 czerwca 2019 w parafii NMP Królowej Pokoju na wrocławskich Popowicach. Temat tej części: „Duch Święty przemienia myślenie”. Część trzecia już za tydzień. Listen to Duch Święty przemienia myślenie # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at   
AudioKonferencjeVideoW Duchu Świętym

Mówić inaczej

Poniżej nagranie pierwszej z trzech części konferencji wygłoszonej podczas czuwania modlitewnego w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Czuwanie odbyło się 8 czerwca 2019 w parafii NMP Królowej Pokoju na wrocławskich Popowicach. Temat tej części: „Duch Święty przemienia mowę”. Część druga już za tydzień. Listen to Duch Święty przemienia mowę # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at   
KonferencjeVideoW Duchu Świętym

O uwielbieniu biblijnie

Konferencja wygłoszona w ramach konferencji „Moc uwielbienia”, organizowanej przez wspólnotę „Chwała” z Legnicy (uwielbienie: Agalliasis z Wrocławia) – w Legnicy dnia 2 marca 2019 roku. Ponieważ na filmie nie widać multimedialnej prezentacji wyświetlanej w tle, zobacz najistotniejsze fotografie. Mowa o wydarzeniach, które są przedstawione w prezentacji, rozpoczyna się od 25 minuty konferencji. „W sobotę 2 marca br. przy parafii pw. św. Jacka w Legnicy, miejscu cudu eucharystycznego, odbyła się konferencja poświęcona wielbieniu Boga. Jednym z prelegentów był ks. prof. Mariusz Rosik, ...
VideoW Duchu ŚwiętymW Kościele

Kościół tak, charyzmaty nie?

Soborowa konstytucja Lumen gentium zachęca do korzystania ze wszystkich darów Ducha Świętego: „Charyzmaty, zarówno najznamienitsze, jak i te bardziej pospolite a szerzej rozpowszechnione, są nader stosowne i pożyteczne dla potrzeb Kościoła, przyjmować je należy z dziękczynieniem i ku pociesze” (12). Do czego prowadzi postawa odrzucenia tych „najznamienitszych” darów duchowych?
W Duchu ŚwiętymW Kościele

Wiatr czy Duch?

W rozmowie z Nikodemem Jezus wskazuje na konieczność narodzenia z wody i z Ducha. Konieczność tę komentuje stwierdzeniem: „Wiatr wieje tam, gdzie chce i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha” (J 3,8). Wielu badaczy kwestionuje takie tłumaczenie, twierdząc, że Jezus nie mówi o wietrze, ale o Duchu Świętym. Jest kilka argumentów, które przemawiają za taką tezą. Po pierwsze, cały kontekst wypowiedzi Jezusa dotyczy Ducha Świętego. Jezus ...
W Duchu ŚwiętymW Kościele

Dar języków w zgromadzeniu?

Apostoł Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian przedstawia zasady korzystania z charyzmatów w czasie zgromadzenia modlitewnego. Oprzemy się zasadniczo na wywodzie Pawła z 14 rozdziału tego listu. Mówi tam apostoł przede wszystkim o charyzmacie języków i proroctwa, jednak ten ostatni rozszerza na wszystkie charyzmaty poznania i nauczania. Paweł uznaje ważność daru języków, jednak widzi jego rolę głównie w modlitwie indywidualnej. W zgromadzeniu modlitewnym przedkładać ponad dar języków należy dar proroctwa, gdyż ten służy ku zbudowaniu wspólnoty, podczas gdy dar języków ...
W Duchu ŚwiętymW Kościele

Dar języków w modlitwie osobistej

Glosolalia jest darem modlitwy. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi o modlitwie chrześcijanina jako spotkaniu, które dokonuje się w sercu: Modlitwa jest życiem nowego serca. Powinna ożywiać nas w każdej chwili. Tymczasem zapominamy o Tym, który jest naszym Życiem i naszym Wszystkim. Dlatego więc mistrzowie życia duchowego, zgodnie z tradycją ksiąg Powtórzonego Prawa i Proroków, kładą nacisk na modlitwę jako ‘pamięć o Bogu’, częste budzenie ‘pamięci serca’: «Trzeba przypominać sobie o Bogu częściej, niż oddychamy». Nie można jednak modlić się ‘w każdym czasie’, ...
VideoW Duchu ŚwiętymW Kościele

Modlitwa za Wrocław

Z Joshem McDowellem na Wyspie Słodowej 27 maja zostało odprawione Nabożeństwo Jedności wielu społeczności i organizacji chrześcijańskich z Wrocławia. Otaczaliśmy modlitwą nasze piękne miasto, jego władze i mieszkańców. W uwielbieniu poprowadził zgromadzonych na Wyspie Słodowej zespół pod kierownictwem Piotra Płechy, byłego basisty TGD, a inspirującym Słowem podzielił się gość specjalny – Josh McDowell, niesamowity mówca, który przemawiał już do ponad 25 milionów ludzi w 125 krajach, a także autor blisko 150 książek, które sprzedają się na całym świecie w wielomilionowych ...
VideoW Duchu ŚwiętymW Kościele

Dar języków

Dar modlitwy w językach prowadzi do wzmożonej praktyki wielbienia Boga. Ten wymiar modlitwy jest często zaniedbany w życiu wielu chrześcijan. Kto jednak przyjął chrzest w Duchu Świętym, zyskuje nową świadomość wagi tej formy modlitwy, chętnie włącza się w nią we wspólnocie, często dołączając do pięknych śpiewów uwielbienia. Dar języków prowadzi niejednokrotnie do nowego głodu Pisma Świętego. Osoby, u których wcześniej Biblia leżała na zakurzonej półce, chętnie karmią się jej słowami, poznając przez to samego Boga, w myśl zasady: od czytania ...
VideoW Duchu ŚwiętymW Kościele

Dar języków a chrzest w Duchu Świętym

1 czerwca 2014 roku na stadionie olimpijskim w Rzymie dziesiątki tysięcy ludzi z całego świata modliło się w językach nad Ojcem Świętym. Franciszek ukląkł, opierając się o krzesło, i z pokorą skłonił głowę. Dwa tysiące lat wcześniej Paweł wkładał ręce na mieszkańców Efezu, którzy nawet nie słyszeli, że istnieje Duch Święty, a ci otrzymywali Bożą łaskę i mówili językami. Tak samo czynili Piotr i Jan w Samarii. Cud daru języków służących do głoszenia dobrej nowiny i modlitewnego wielbienia Boga towarzyszył ...
VideoW Duchu ŚwiętymW Kościele

Katolicka Odnowa w Duchu Świętym. Kilka słów o historii

W połowie lutego 1967 roku grupa studentów z uniwersytetu w Pittsburghu, wraz z dwoma wykładowcami i kapelanem, zorganizowała wyjazdowe rekolekcje, trwające zaledwie trzy dni. Dni te, od 17 do 19 lutego, tegoż roku przeszły do historii pod nazwą „weekend w Duquesne”. Każdego z około dwudziestu uczestników spotkania poproszono, aby przygotował się do wyjazdu poprzez rozważenie czterech pierwszych rozdziałów Dziejów Apostolskich, a także lekturę książki Davida Wilkersona, zatytułowanej Krzyż i sztylet. Książka opowiada o pracy pastora wśród nowojorskiej młodzieży. Zwalczające się ...
VideoW Duchu ŚwiętymW Kościele

Chrzest w Duchu Świętym

W mowach, które Jezus głosił swoim uczniom w ostatnich dniach przed swą męką, a także po zmartwychwstaniu, obiecał im, że jeśli będą Go naśladować, to mogą być pewni dwóch rzeczy: że zawsze będą niepomiernie szczęśliwi i zawsze mogą spodziewać się kłopotów. Takie było doświadczenie wierzących przez całe wieki na przestrzeni historii Kościoła i takie jest też doświadczenie bardzo wielu chrześcijan, w tym katolików, którzy otrzymali chrzest w Duchu Świętym. Warto przy tej okazji zaznaczyć, że choć spory co do rozumienia ...
W Duchu ŚwiętymW Kościele

Między pokoleniami

Pomimo jasnego ustosunkowania się Konferencji Episkopatu Polski do kwestii uzdrowienia międzypokoleniowego, w niektórych kręgach temat powraca. Są tacy chrześcijanie, którzy utrzymują, że grzeszne życie moich przodków może skutkować bezpośrednim wpływem złych duchów na mnie. Zwolennicy takich tez powołują się na zapowiedź Bożej kary „do trzeciego i czwartego pokolenia” (Wj 20,5) i zachęcają do modlitwy o zerwanie demonicznych więzów, które łączą mnie z moimi krewnymi. Zachęcają do rozrysowania drzewa genealogicznego i modlitwy o każdą osobę w nim występującą. Postawa taka jest ...
VideoW Duchu ŚwiętymW Kościele

Pentekostalizacja – głos w dyskusji

Józef Ratzinger pod pojęciem pentekostalizacji rozumie zjawisko na wskroś pozytywne, widząc w niej dar Ducha Świętego:  „fenomen pentekostalizacji, powstały w łonie świata protestanckiego, przyjął się, w odmiennej formie, w Kościele katolickim pod nazwą Odnowa Charyzmatyczna […]. We wspólnotach charyzmatycznych i w innych ruchach, które miały świadomość bycia darem Ducha Świętego dla Kościoła, doświadczano z radością nowej Pięćdziesiątnicy i nowej obecności Ducha” (J. Ratzinger, Presentazione, w: R. Cantalamessa, Il canto dello Spirito. Meditazioni sul Veni Creator, Milano 2014). Prof. Andrzej Kobyliński uznaje pentekontalizecję ...
VideoW Duchu ŚwiętymW Kościele

Konferencja „Duch Pana Boga nade mną”. Zapisy ostatniej szansy!

Z Birgittą i Ulfem Ekmanami Konferencja „Duch Pana Boga nade mną” z udziałem Ulfa Ekmana (założyciel największego w Szwecji wolnego Kościoła, konwertyta), Andrzeja Sionka (dyrektor Katolickiego Stowarzyszenia „En Christo – Katolicy w służbie ewangelizacji, odnowy życia i jedności chrześcijan”) i Marcina Jakimowicza (redaktor „Gościa Niedzielnego”) odbędzie się w dniach 24-25 lutego 2018 we wrocławskiej Sali Kongresowej położonej tuż przy Hali Stulecia. Gospodarzem konferencji jest bp Andrzej Siemieniewski
W Duchu ŚwiętymW Kościele

Niech diabły drżą!

O tym, co otrzymaliśmy w pakiecie jako dziedzice królestwa dla „Gościa Niedzielnego” z ks. prof. Mariuszem Rosikiem rozmawia Marcin Jakimowicz W Biblii z lat siedemdziesiątych przy 12 rozdziale Pierwszego Listu do Koryntian znalazłem przypis: „chodzi o dary, które zanikły w pierwszych wiekach chrześcijaństwa”. Co stało się przez ostatnie 50 lat, że dziś czytelnikom nie trzeba tłumaczyć, czym są języki, proroctwa? Jan XXIII słynął z poczucia humoru. Gdy u początku pontyfikatu został zapytany przez dziennikarza, co zamierza zrobić w Kościele, z ...
W Duchu ŚwiętymW Kościele

Milcz i wyjdź z niego!

W maju 2017 roku ukazał się dokument Komisji Doktrynalnej Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej, oficjalnego organu Ruchu Odnowy w Duchu Świętym, zatytułowany „Deliverance Ministry” („Posługa uwalniania”). Informację o dokumencie, który oparty został między innymi o wskazania dane przez Komisję Nauki Wiary (s. 7), zamieścił portal DEON.PL, cytując niektóre jego fragmenty. Jeden z nich brzmi następująco (s. 106, punkt 5.4.7): … bezpośrednie słowo nakazu skierowane do złych duchów odgrywa ważną rolę w uwolnieniu. Poprzez wiarę i chrzest w Chrystusie, demony zostają ...
W Duchu Świętym

Birgitta i Ulf Ekman. Powrót do domu

Ulf Ekman to urodzony 8 grudnia 1950 w Göteborgu – szwedzki teolog, misjonarz i etnograf. W 1970 ukończył szkołę średnią. Następnie studiował etnografię, historię i teologię na Uniwersytecie w Uppsali. W styczniu 1979 był ordynowany w luterańskim Kościele Szwecji. Następnie przez kilka lat pracował jako kapelan na uniwersytecie w Uppsali. Jest założycielem szwedzkiego ewangelikalnego kościoła charyzmatycznego Livets Ord (Słowo Życia), który prowadził do roku 2002, kiedy to przekazał przywództwo pastorowi Robertowi Ekhowi, angażując się w działalność misyjną poza Szwecją. Jako misjonarz swojej ...
VideoW Duchu ŚwiętymW Kościele

Złoty koniec!

W ostatnim dniu świętowania Złotego Jubileuszu Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej, wdzięczni Duchowi Świętemu za to piękne dzieło, które wzbudził w Kościele, raz jeszcze przypomnijmy najważniejsze karty historii ruchu. Oby Pan prowadził nas dalej sobie tylko wiadomymi drogami! Czasy apostolskie Odchodząc do Ojca Jezus obiecuje apostołom, że ich przepowiadaniu towarzyszyć będą nadprzyrodzone znaki: „I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy ...
W Duchu ŚwiętymW Kościele

Intervju med Ulf och Birgitta Ekman

Ulf Ekman (born 8 December 1950 in Gothenburg) is a former charismatic pastor and the founder of the charismatic Livets Ord (Word of Life) organization in Sweden, which brought the Word of Faith movement to that country. Ekman is now Catholic. Ekman is married to Birgitta Ekman and has 4 sons, Aron, Jonathan, Samuel and Benjamin. In his youth, Ekman was a member of a Swedish Communist party before becoming a Christian, graduating from high school in 1970. He studied ethnography, ...
W Duchu ŚwiętymW Kościele

Życie na szali. Historia Johna Bruchalskiego

— Kiedy studiowałem medycynę nie miałem prawdziwej więzi z Jezusem. Miałem za to ciągłą niepewność i wątpliwości. W głowie i w sercu. Mój profesor mawiał, że można się nauczyć słuchania drugiego człowieka, a jest to szczególnie ważne, jeśli przepisujemy środki antykoncepcyjne czy przerywamy ciążę. I dodawał, że są to sposoby zarówno na promowanie zdrowia, jak i na zwiększenie dochodów – tak wspomina lata swoich studiów w Centrum Medycznym Virginii Wschodniej w zakresie ginekologii John Bruchalski, jeden z czołowych zwolenników aborcji ...
W Duchu ŚwiętymW Kościele

Coś dobrego z Puerto Rico?

Puerto Rico może się wydawać baśniową krainą. Wieczne słońce, błękitne niebo, szum fal oceanu, uśmiechnięte dziewczęta w jasnych, zwiewnych sukienkach i wszechobecne pobrzękiwanie gitar. Oraz aromat kawy. I smak rumu w herbacie. No i jeszcze kwiaty. Kwiaty we wszystkich kolorach i kształtach. Kwiaty zachwycające, wręcz odurzające zapachami. A wieczorem oczywiście białe wino i frutti di mare. Tego ranka ośmioletniego Nicky’ego obudziły jakieś krzyki. Bosymi stopami dotknął podłogi i podbiegł do drzwi swego pokoju. Gdy uchylił je cichutko, zobaczył dwóch mężczyzn ...
KonferencjeVideoW Duchu ŚwiętymW Kościele

Języki ognia

1 czerwca 2014 roku na stadionie olimpijskim w Rzymie dziesiątki tysięcy ludzi z całego świata modliło się w językach nad Ojcem Świętym. Franciszek ukląkł, opierając się o krzesło, i z pokorą skłonił głowę. Dwa tysiące lat wcześniej Paweł wkładał ręce na mieszkańców Efezu, którzy nawet nie słyszeli, że istnieje Duch Święty, a ci otrzymywali Bożą łaskę i mówili językami. Tak samo czynili Piotr i Jan w Samarii. Cud daru języków służących do głoszenia dobrej nowiny i modlitewnego wielbienia Boga towarzyszył ...
W Duchu ŚwiętymW Kościele

Pod słońcem Dominikany

Zdjęcie do artykułu zatytułowanego „Jak przeżywać własną chorobę” wyszło całkiem dobrze. Oczywiście, jeśli w ogóle można tak określić fotografię leżącego na łóżku schorowanego kapłana, oplecionego sondami czy kroplówkami. Najbardziej przemawiał wyraz jego twarzy – twarzy smutnej, zamyślonej, jakby pogodzonej z losem. Napis pod znajdującym się na piątej stronie czasopisma Revista Notre Dame głosił: „Chory musi nauczyć się żyć ze swoją chorobą, przyzwyczaić się do ukrytych aluzji i niedyskretnych pytań, a także do przyjaciół, którzy już nie patrzą na niego tak ...
W Duchu ŚwiętymW Kościele

Wieczernik od kuchni

Uśmiech Pana Boga? Proszę bardzo. Pierwszy dzień nowego stulecia, 1 stycznia 1901 roku, przeszedł do historii jako początek nowego wylania Ducha Świętego! Ojciec święty Leon XIII na placu św. Piotra w imieniu całego Kościoła odśpiewał hymn Veni, Creator Spiritus, przyzywając działania Ducha Świętego na rozpoczynający się dwudziesty wiek. Gdy na Watykanie katolicki papież modlił się o Ducha Świętego, Ten zaczął udzielać swych darów … protestantom zebranym na modlitwie w biblijnej szkole o nazwie „Betel” w Topeka, w stanie Kansas! To ...
Strefa BibliiW Duchu Świętym

Wiosna w Nowym Jorku

Cudowny zapach kawy unosił się nad biurkiem. Korzystając z chwili przerwy, pastor sięgnął po magazyn Life. Przewracając kolejną stronę, podziękował w myślach Bogu za kochającą żonę Gwen, która początkowo w ogóle nie miała zamiaru zostać w Philipsburghu. Nic dziwnego. Gdy przypadkiem otworzyła szufladę biurka na plebanii, w której mieli zamieszkać, ukazało się jej oczom całkiem dostojne stado czarnych tłustych karaluchów! Gwen z krzykiem wybiegła z budynku. W niedługim czasie plebanię doprowadzono do stanu, który umożliwiał zamieszkanie, natomiast wspólnota wiernych okazała ...
Strefa BibliiW Duchu Świętym

Ta szalona zakonnica

— Ile masz lat, dziecko? — Czternaście i trochę. Chcę zostać zakonnicą. — Tego „trochę” jest chyba bardzo niewiele – odpowiedziała matka przełożona. Klasztor św. Klary w Newry na stałe wpisał się w krajobraz tamtej części Irlandii. Jego wieża pięła się ponad okoliczne wzgórza i czerwone dachy domostw. Siostra Agnes była zbyt doświadczona, aby przyjąć czternastoletnią dziewczynę do klasztoru, ale też zbyt mądra, by odesłać ją z kwitkiem: — Możesz zamieszkać w klasztorze i pomagać w pracy, jednak zostaniesz przyjęta, ...
W Duchu Świętym

Kobieta zamiast kapelusza

fot. archiwum: M. Rosik W upalne lato leniwe wody Missisipi dają nieco świeżości powietrzu przesyconemu słońcem, choć powodują także znaczny wzrost wilgotności. Ta najdłuższa nitka wodna Ameryki i jedna z najdłuższych rzek świata – po Nilu, Amazonce i Jangcy – wyżłobiła sobie koryto zaledwie kilka kilometrów od Covington, stolicy Księstwa Tipton w Tennessee. Tipton początkowo zamieszkałe było niemal wyłącznie przez rdzennych mieszkańców Ameryki. Indianie różnych plemion korzystali w wygodnego położenia rzeki, która zapewniała im pogodną egzystencję. Kiedy jednak na początku ...
Strefa BibliiW Duchu Świętym

Gdy rabin spotyka Jezusa

Gdy w naszych czasach pobożni Żydzi, wyznawcy wiary swych ojców, przyjmują chrześcijaństwo, zazwyczaj odbija się to szerokim echem. Często są to nawrócenia spektakularne. Wystarczy wspomnieć wrocławiankę, Edytę Stein. Urodziła się pod koniec XIX wieku w rodzinie żydowskiej, jednak jako dwunastoletnia dziewczyna świadomie porzuciła judaizm. Początkowo wydawało się, że obrany ateizm jedynie wzmacniał jej naukowe fascynacje. Zaczęła studiować psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim, a potem przeniosła się do Getyngi, gdzie stała się adeptką fenomenologii. Milowym krokiem na drodze do wiary okazało się ...
Strefa BibliiW Duchu Świętym

Duch wstawia się za nami

Bill poznał Ewę jeszcze w czasie II wojny światowej. Pracował wtedy w Norton Company w Worcester, w fabryce produkującej narzędzia ogrodnicze. Pierwszą randkę odbyli na canoe i już wtedy Bill szepnął dziewczynie do ucha, że zamierza ją poślubić. Ewa, której włosy opadły na oczy, śmiała się tak serdecznie, że niemal oboje nie skończyli w wodzie. Wtedy uznała to za sympatyczne żarty, szybko jednak uległa jego czarowi, nienagannym manierom i zniewalającemu uśmiechowi. No i jeszcze ten blask, który bił z jego ...
Strefa BibliiW Duchu Świętym

Ojciec Raniero w papieskich progach

Swoje życie dzieli na dwie części: przed dniem, w którym otrzymał dar języków i po tym dniu. Lubi chodzić w sandałach nakładanych na bose nogi. Jego szeroki uśmiech ukazujący białe zęby przebłyskujące zza krótko przyciętej brody zna chyba każdy Włoch. Przez piętnaście lat prowadził we włoskiej telewizji RAI UNO program „Słowo na niedzielę”, w którym objaśniał treść niedzielnych czytań mszalnych. Jest kaznodzieją Domu Papieskiego. I choć wcale tego po nim nie widać, ponoć przeżywa tremę przed każdą homilią, której ma ...
AudioKonferencjeW Duchu Świętym

Dary Ducha Świętego w Biblii

XLVII Wrocławskie Dni Duszpasterskie odbyły się na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu w dniach 28-29 sierpnia 2017 roku pod hasłem „Otrzymaliśmy w darze Ducha Świętego. Różnorodność w jedności”. Wykład otwierający obrady, zatytułowany „Dary Ducha Świętego w Biblii”, zasadza się tekstach zwanych katalogami darów i charyzmatów Ducha Świętego (Iz 11,2; 1Kor 12,4-10; Ga 5,22-23; Rz 12,6-8) odczytanych w kluczu dostarczonym przez św. Pawła w korespondencji z Tymoteuszem, biskupem Efezu: moc – miłość – chrześcijańskie myślenie (por. 2Tm 1,7).
Strefa BibliiW Duchu Świętym

BOŻE SZALEŃSTWO W „SZALEŃSTWIE STONE’A”

— To będzie szkoła wolna od obowiązkowych opłat. Chcę być nie tylko jej dyrektorem. Będę także gorliwym studentem – zapewnił młody pastor. Budynek był okazały. Wzorowany na dawnych angielskich zamkach, układanych z czerwonej cegły i białego kamienia, pełen ozdobnych balustrad, balkonów i framug. Wszystkiemu elegancji dodawały witraże i kosztowne podłogi z najróżniejszych rodzajów wykwintnego drewna. Jedyny szkopuł to ten, że nie dokończono budowy. Jego właściciel, człowiek o nazwisku Stone, zdołał pokryć ściany kosztowną boazerią i oblepić je gustownymi kominkami, jednak ...
AudioKonferencjeW Duchu Świętym

Droga zjednoczenia duchowego z Bogiem a charyzmaty

Konferencja wygłoszona w czerwcu 2017 roku dla animatorów wspólnoty „Mamre” we Wrocławiu Pochodząca z Wrocławia Edyta Stein podjęła w swych publikacjach refleksję na temat duchowego zjednoczenia z Bogiem – refleksję obecną w Twierdzy duchowej św. Teresy Wielkiej. Ta właśnie refleksja stoi u początków dalszych rozważań na temat roli charyzmatów w życiu poszczególnych wspólnot i w dziele ewangelizacji. Listen to Droga duchowego zjednoczenia z Bogiem # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at    Polub stronę na Facebook
KonferencjeVideoW Duchu Świętym

Rzeczy pierwsze. Charyzmaty – moje namaszczenie

Konferencja w ramach Festiwalu „Odnowienie”, Wrocław 2017 Papież Franciszek podczas konferencji prasowej 28 lipca 2013 roku na pytanie jednego z dziennikarzy o Ruch Odnowy w Duchu Świętym odpowiedział: „Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych nie mogłem na nich patrzeć. Kiedyś powiedziałem o nich takie zdanie: Oni mylą celebrację liturgiczną ze szkołą samby! Tak powiedziałem. Później się nawróciłem, poznałem ich lepiej. A teraz uważam, że ruch ten czyni wiele dobrego dla Kościoła w ogóle. W Buenos Aires odprawiałem dla nich wszystkich ...
AudioKonferencjeW Duchu Świętym

Historia Odnowy w Duchu Świętym

Michael Harper był jedną z czołowych postaci ruchu charyzmatycznego w Anglii przynajmniej przez dwie dekady, poczynając od lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Jako jeden z pierwszych podjął się próby systematycznego ukazania rozwoju ruchu na przestrzeni dziejów Kościoła, koncentrując się na ostatnich dwóch wiekach. Spod jego pióra wyszła książka zatytułowana Tak jak na początku, której lektura przybliża czytelnikowi czasy, miejsca i osoby związane ze współczesnym odnowieniem charyzmatów. Niczym świetlne punkty na mapie świata pojawiały się środowiska, w których doświadczano chrztu w Duchu ...
AudioKonferencjeW Duchu Świętym

Charyzmaty – wprowadzenie

Dwunasty rozdział Pierwszego Listu do Koryntian wprowadza czytelników w świat charyzmatów. Udziałem w cudotwórczej mocy Boga są dary charyzmatyczne, których obecność w Kościele pierwszego wieku potwierdza zapis Dziejów Apostolskich i Listów Nowego Testamentu. Zapowiedziane zostały one przez samego Chrystusa po Jego zmartwychwstaniu: „A tym, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, a jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, ...
AudioKonferencjeW Duchu Świętym

Upadek czy spoczynek w Duchu Świętym?

Spotykana w kręgach wspólnot charyzmatycznych różnorodność opinii na temat fenomenu zwanego „spoczynkiem w Duchu Świętym” domaga się pewnego uporządkowania i konfrontacji z danymi biblijnymi. Czy autorzy biblijni znają to zjawisko? Czy opisują może jedynie wydarzenia podobne do charyzmatycznego „upadku pod mocą”? Czy istnieje jakaś nić, która łączy biblijne sceny mówiące o upadkach ludzi wobec mocy Bożej z doświadczeniem wielu gorliwych chrześcijan zaangażowanych w Odnowę Charyzmatyczną? Listen to Spoczynek czy upadek w Duchu Świętym? # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at ...
AudioKonferencjeW Duchu Świętym

Duch Święty dawca pokoju

Chrystus, który pojawia się wśród apostołów rozmawiających o wydarzeniach niedzieli zmartwychwstania, przekazuje im dar pokoju (24,36). Koncepcja pokoju w księgach biblijnych ulegała stopniowemu rozwojowi. Nie jest ona związana jedynie ze stanem braku wojen, ale skupia się wokół odniesień do Boga, ludzi i wewnętrznych doświadczeń jednostki. Nie sposób dotrzeć do zrozumienia głębi jej znaczenia bez rozważenia terminologii przemocy, zwłaszcza w Starym Testamencie. Stary Testament rozumie pokój przede wszystkim jako dar Boga, który jest tożsamy z samym zbawieniem. Listen to Duch Święty ...
KonferencjeVideoW Duchu Świętym

Dar języków. Dyskusja

fot. archiwum M. Rosik Szkoła Duchowości Charyzmatycznej 1 czerwca 2014 roku na stadionie olimpijskim w Rzymie dziesiątki tysięcy ludzi z całego świata modliło się w językach nad Ojcem Świętym. Franciszek ukląkł, opierając się o krzesło, i z pokorą skłonił głowę. Dwa tysiące lat wcześniej Paweł wkładał ręce na mieszkańców Efezu, którzy nawet nie słyszeli, że istnieje Duch Święty, a ci otrzymywali Bożą łaskę i mówili językami. Tak samo czynili Piotr i Jan w Samarii. Cud daru języków służących do głoszenia ...
KonferencjeVideoW Duchu Świętym

Dar języków

fot. archiwum M. Rosik Wykład w ramach Szkoły Duchowości Charyzmatycznej Zaczerpnięta z Biblii nazwa „dar języków” obejmuje kilka zjawisk. Utarło się nazywać darem języków formę modlitwy, a więc mowę, której adresatem jest Bóg. W ruchu charyzmatycznym nazwę tę stosuje się także do przesłania, którego adresatem może być pojedynczy człowiek lub wspólnota wierzących. Darem języków bywa nazywane mówienie językiem, który można rozpoznać, ale także mową, która nie przypomina żadnego znanego języka. Co więcej, dar języków wykorzystywany może być także w śpiewie. ...
KonferencjeVideoW Duchu Świętym

Historia ruchu charyzmatycznego

Odchodząc do Ojca Jezus obiecuje apostołom, że ich przepowiadaniu towarzyszyć będą nadprzyrodzone znaki: „I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają ...
VideoW Duchu ŚwiętymW Kościele

TAK JAK NA POCZĄTKU

W połowie lutego 1967 roku grupa studentów z uniwersytetu w Pittsburghu, wraz z dwoma wykładowcami i kapelanem, zorganizowała wyjazdowe rekolekcje, trwające zaledwie trzy dni. Dni te, od 17 do 19 lutego, tegoż roku przeszły do historii pod nazwą „weekend w Duquesne”. Każdego z około dwudziestu uczestników spotkania poproszono, aby przygotował się do wyjazdu poprzez rozważenie czterech pierwszych rozdziałów Dziejów Apostolskich, a także lekturę książki Davida Wilkersona, zatytułowanej Krzyż i sztylet. Książka opowiada o pracy pastora wśród nowojorskiej młodzieży. Zwalczające się ...
VideoW Duchu ŚwiętymW Kościele

ZŁOTY JUBILEUSZ ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM W ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ

Serdecznie zapraszam do obejrzenia zapisu obchodów Złotego Jubileuszu Odnowy w Duchu Świętym w Archidiecezji Wrocławskiej i wysłuchania świadectw o potężnym działaniu Ducha Świętego: tutaj. Spotkanie odbyło się w piątek, 17 lutego 2017 roku. Dokładnie pięćdziesiąt lat temu 17 lutego też był piątek. To właśnie wtedy rozpoczął się słynny „weekend w Duquesne”, który przyniósł narodziny Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym. Migawki ze świętowania w krótkim video-reportażu.
Strefa BibliiW Duchu Świętym

POD NUMEREM 312

Katheleen Scott była nastolatką, gdy trafiła do misji przy Azusa Street 312 w Los Angeles. Za chwilę miało rozpocząć się spotkanie modlitewne, więc ludzie powoli schodzili się do pomieszczenia na piętrze, które zamieniono w kaplicę. Katheleen już tam była. Gdy tylko zobaczyła jednego z mężczyzn, który pojawił się w budynku misji po raz pierwszy, wstała, wskazała go palcem i zaczęła głośno mówić w języku, którego nigdy się nie uczyła. Mówiła tak przez kilka minut, aż do chwili, gdy przerwał jej ...
AudioKonferencjeW Duchu Świętym

UZDROWIENIE MIĘDZYPOKOLENIOWE

Są tacy chrześcijanie, którzy utrzymują, że grzeszne życie przodków może skutkować bezpośrednim wpływem złych duchów na następne pokolenia, a także powodować choroby, złe stany psychiczne, depresję czy skłonność do popełniania tych samych grzechów, które popełniali owi przodkowie. Zwolennicy takich tez powołują się na zapowiedź Bożej kary „do trzeciego i czwartego pokolenia” (Wj 20,5; 34,7; Lb 14,18; Pwt 5,9) i zachęcają do modlitwy o zerwanie grzesznych, niekiedy wręcz demonicznych więzów, które łączą daną z ich krewnymi. Czasem zachęcają do rozrysowania drzewa ...