XLVII Wrocławskie Dni Duszpasterskie odbyły się na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu w dniach 28-29 sierpnia 2017 roku pod hasłem „Otrzymaliśmy w darze Ducha Świętego. Różnorodność w jedności”.

Wykład otwierający obrady, zatytułowany „Dary Ducha Świętego w Biblii”, zasadza się tekstach zwanych katalogami darów i charyzmatów Ducha Świętego (Iz 11,2; 1Kor 12,4-10; Ga 5,22-23; Rz 12,6-8) odczytanych w kluczu dostarczonym przez św. Pawła w korespondencji z Tymoteuszem, biskupem Efezu: moc – miłość – chrześcijańskie myślenie (por. 2Tm 1,7).