Dekalog i jego historyczne tło

fot. archiwum. M Rosik

Czy Tora (Pięcioksiąg) spadła na Izraelitów wprost z nieba? Czy Dekalog ma swoje odpowiedniki w prawodawstwie innych starożytnych ludów? Na czym polega specyfika Prawa narodu wybranego, do którego Jezus odnosi się w Kazaniu na Górze?

Na te i inne pytania poszukamy odpowiedzi biorąc za podstawę rozważań tzw. złotą zasadę. Choć sama nazwa „złota zasada” sięga siedemnastego wieku, to myśl, którą zasada ta wyraża jest dużo wcześniejsza. Antyczni formułowali ją na dwa sposoby, negatywnie i pozytywnie. „Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe” lub „czyń innym tak, jakbyś chciał, aby tobie czyniono” – to dwie strony złotej zasady, jak awers i rewers złotej monety. I nie chodzi tu tylko o odmienne sformułowanie. Pierwsza wersja ogranicza się do unikania zła, druga zachęca do działania, do podjęcia inicjatywy, do dostrzegania potrzeb drugiego. Reguła sformułowana przez Jezusa miała swoje greckie, rzymskie i żydowskie siostry. Przyjrzyjmy się różnym sformułowaniom „złotej zasady”, zapisanym na kartach kodeksów prawnych i dzieł pisarzy antycznych, aby na ich tle dostrzec novum ujęcia zaproponowanego przez Jezusa.

Zapraszam na konferencję wygłoszoną we wspólnocie „Dom Boży” we Wrocławiu (02.06.2022).