Moc – miłość – myślenie

Panorama Wrocławia z wieży Sky Tower (fot. M. Rosik)

Z tej właśnie przyczyny przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga! On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami (2Tm 1,7-10)

W jaki sposób Duch Święty przemienia życie chrześcijan?

Zapraszam na kilka słów refleksji. Audycja „Głos na pustyni” w każdą niedzielę o 6.50 na antenie Radia „Wrocław”.