Wstępujący do niebios Jezus obiecuje uczniom dar Ducha Świętego, który poprowadzi ich w dziele głoszenia dobrej nowiny. Ewangelia będzie głoszona najpierw w Jerozolimie, następnie w Judei, Samarii i aż po krańce ziemi. Ten geograficzny schemat rozprzestrzeniania się wieści o Mesjaszu i Zbawicielu Jezusie Chrystusie doskonale harmonizuje z historycznym rozwojem Kościoła, który najpierw tworzyli judeochrześcijanie w Jerozolimie i okalającej ją Judei, a następnie – po przepowiadaniu Filipa – mieszkańcy Samarii i ostatecznie etnochrześcijanie z całego basenu Morza Śródziemnego.