Pierwszy List do Koryntian
J. Czerski
red. M. Rosik
Bibliotheca Biblica
Wrocław 2009

 

Opis

Jest to nowoczesny, obszerny, krytyczno-egzegetyczny komentarz do Pierwszego Listu do Koryntian Autor omawia zagadnienia historyczno – literackie w obszernym wprowadzeniu, a następnie dokonuje analizy egzegetycznej poszczególnych fragmentów listu. Egzegeza składa się z kilku etapów stale powtarzającego się schematu: przekład – krytyczne omówienie tekstu – analiza synchroniczna i diachroniczna – styl, gatunek, struktura tekstu – objaśnienie – teologia.

 

Spis treści

Przedmowa

Wykaz skrótów

Bibliografia

Wprowadzenie

Przekład – egzegeza – ekskursy