Czy doświadczenia par biblijnych mogą przełożyć się na nasze życie? Odpowiedzi na to pytanie będą poszukiwać dr Anna Rambiert-Kwaśniewska i ks. prof. Mariusz Rosik w audycji „Biblijne romanse… i nie tylko”. Pierwszą parą, jakiej się przyglądają, jest związek Adama i Ewy.

Bohaterowie pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju. Pierwsi ludzie, pierwsi małżonkowie, pierwsi rodzice i pierwsi grzesznicy. Stworzeni na Boży obraz i podobieństwo, życie w pełni szczęścia i miłości mieli na wyciągnięcie ręki. Co poszło nie tak? Imiona bohaterów są bardzo ciekawe i wiele mówią na temat relacji Adama i Ewy. Kiedy sięgniemy do języka hebrajskiego, dowiadujemy się, że imię Adam oznacza całą ludzkość, człowieka. Adam to człowiek. Warto zwrócić uwagę, że to imię wskazuje na materię, z której człowiek został powołany do życia – został powołany z ziemi, a ziemia w języku hebrajskim to adama. Możemy dopatrzeć się jeszcze jednej analogii. W Adamie – jak i w każdym z nas – płynie krew. Krew jest czerwona, a czerwień w języku hebrajskim kryje się pod pojęciem adom. Być może też ta barwa nie jest tu bez znaczenia, symbolizuje albo krew, albo glinę, z której został ulepiony człowiek. Albo także i życie, bo po hebrajsku dam oznacza krew, a krew w świecie semickim jest nośnikiem życia. Dlatego Żydzi wierzyli, że życie ukryte jest we krwi. Bardzo ciekawa analogia. Szczególnie kiedy przejdziemy do drugiej osoby obecnej w omawianej scenie bądź też drugiego rodzaju człowieka, który z tym pierwszym ma tworzyć jedność – do kobiety. Wiemy, że Adam nazywa kobietę Ewą. Jej imię w wersji hebrajskiej brzmi hawwa i tekst biblijny mówi o niej, że jest matką wszystkich żyjących. Kiedy sięgniemy do języka greckiego, zauważymy, że imię Adam pozostaje nieprzetłumaczone, jest jedynie przetranskrybowane. W języku greckimAdam pozostaje Adamem. Natomiast hebrajskie imię hawwa, czyli Ewa, zostało przetłumaczone greckim słowem dzoe ,czyli „życie”. Wobec tego, o ile mężczyzna jest, w moim wyobrażeniu, reprezentantem całej ludzkości, co mocno wynika z etymologii jego imienia, o tyle Ewa jest tą cząstką, która w sposób bardzo bezpośredni daje życie, ponieważ fizycznie to kobieta rodzi człowieka.

Audycję prowadzi Ada Sierocińska.

Polub stronę na Facebook