Miasta Kościołów Apokalipsy

Archeolog czyta Biblię. Miasta Kościołów Apokalipsy
J. Klinkowski
TUM. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej
Wrocław 2011

 

Opis

Szlakami Azji Mniejszej przemierzali handlowcy, ale nierzadko również i potężne armie. W I w. po Chr. podążali nimi pierwsi chrześcijanie niosąc Dobrą Nowinę o zbawieniu świata, starając się kształtować nowy styl życia oparty na Ewangelii. Ich wiara została poddana próbie w konfrontacji z religijnością grecko-rzymską oraz w zmaganiu się z propagowanym na Wschodzie kultem cesarskim. Autor zaprasza do wyruszenia szlakami zmagań duchowych pierwszych chrześcijan. Swoją wędrówkę rozpoczyna od Patmos, gdzie Jan doświadczył mistycznego spotkania z głosem Boga. Następnie kieruje się do wspólnot w Efezie, Smyrnie, Pergamonie, Tiatyrze, Sardes, Filadelfii i Laodycei i pokazuje ich życie codzienne. W tym kontekście próbuje odczytać orędzie teologiczne listów skierowane do siedmiu Kościołów, pragnąc pozostać wierny zachęcie: „Błogosławiony, który odczytuje, i którzy słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska” (Ap 1, 3).

 

Spis treści

Wstęp
Pamos – wyspa zesłania Jana
Kościół w Efezie
Kościół w Smyrnie
Kościół w Pergamonie
Kościół w Tiatyrze
Kościół w Sardes
Kościół w Filadelfii
Kościół w Laodycei
Zakończenie
Bibliografia
Wykaz skrótów