Fałszywi prorocy – czy działają także dziś?

Prorok Amos był zwykłym pasterzem i hodowcą owiec. W wolnych chwilach pielęgnował również drzewa figowe. Na osiem wieków przed Chrystusem Bóg skierował do niego swe słowo. W dzisiejszym I czytaniu Amos zwierzał się nam: „wziął mnie Pan i rzekł do mnie: Idź, prorokuj do narodu mego izraelskiego”. Na wypełnianie tej prorockiej misji wysyłał również Jezus swych apostołów: „Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął ich rozsyłać po dwóch”. To wezwanie Jezusa dotyczy nie tylko apostołów – dotyczy każdego z nas, którzy chcemy być uczniami Chrystusa. A co z fałszywymi prorokami?

Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska.