Pościć czy nie pościć? Dylematy wierzącego

Czy post ma dziś jeszcze jakąś wartość? Czym różni się od diety? Jakie intencje winny mu towarzyszyć? To tylko niektóre z dylematów wierzącego, dotyczące postu..

Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska.