Prorok Amos był zwykłym pasterzem owiec. Na osiem wieków przed Chrystusem, Bóg skierował do niego takie oto słowa: Oto nadejdą dni – wyrocznia Pana Boga – gdy ześlę głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słów Pańskich. Wtedy błąkać się będą od morza do morza, z północy na wschód będą krążyli, by znaleźć słowo Pańskie (Am 8,11 – 12). Czy przepowiednia proroka Amosa spełnia się dzisiaj? Czy dziś jesteśmy głodni słowa Bożego? Czy pragniemy Go słuchać? Bóg wciąż mówi do swojego ludu. Oto kilka sposobów, za pomocą których Bóg zwraca się dziś do ludzi.