Judaistyczne tło Modlitwy Pańskiej

Nie ulega wątpliwości, że Modlitwa Pańska, ta naj- bardziej chrześcijańska z modlitw, jest zakorzeniona w judaizmie1. Zarówno poprzez swą strukturę (inwokacja i siedem próśb), jak i poprzez idee w niej zawarte, odwołu- je się do literackich i teologicznych wzorców żydowskich, jest więc głęboko zakotwiczona w żydowskiej pobożności.