Kazanie na górze – czy Jezus znosi Prawo? (1)

W Kazaniu na Górze Mateusz bez wątpienia nawiązuje do góry Synaj, na której Mojżesz otrzymał od Boga Prawo Starego Testamentu. Czy Jezus przyszedł, aby znieść to Prawo?

Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska.