Kazanie na górze – czy Jezus znosi Prawo? (2)

Ewangelista Mateusz postanowił ukazać Jezusa jako nowego Mojżesza. Jak niegdyś Mojżesz przyniósł Dekalog, tak teraz Jezus przynosi przykazanie miłości bliźniego posunięte do miłości nieprzyjaciół. Czy jednak Jezus znosi Prawo?

Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska.