AudioEwangelia Mateusza

Kobieta kananejska

Akcja narracji Mateuszowej Ewangelii przenosi się na tereny pogańskie, w okolice Tyru i Sydonu. Miasta te znajdowały się na terenach dawnej Fenicji. Ślady kultury fenickiej odnajdujemy już na 3000 lat przed Chr. Niektórzy są przekonani, że nazwa naszego kontynentu – Europa, pochodzi od imienia córki króla fenickiego, króla Tyru.

To niezwykłe miasto Fenicjanie zwykli nazywać „Królową Morza”.

Co się tam wydarzyło, gdy pojawił się Jezus?

Share: