Kobieta kananejska (Mt 15, 21-28)

fot. M. Rosik

Akcja narracji Mateuszowej Ewangelii przenosi się na tereny pogańskie, w okolice Tyru i Sydonu. Miasta te znajdowały się na terenach dawnej Fenicji. Ślady kultury fenickiej odnajdujemy już na 3000 lat przed Chr. Niektórzy są przekonani, że nazwa naszego kontynentu – Europa, pochodzi od imienia córki króla fenickiego, króla Tyru. To niezwykłe miasto Fenicjanie zwykli nazywać „Królową Morza”. Co się tam wydarzyło, gdy pojawił się Jezus?

Należy zwrócić uwagę na niezwykłą odpowiedź, jaką kobieta kananejska dała Jezusowi. Jezus początkowo wydaje się odmawiać jej prośbie. W odpowiedzi podaje dwa obrazy – motyw dzieci i motyw psów. Motyw dzieci wskazuje na Izraelitów jako dzieci Boga, motyw psów natomiast wskazuje na pogan jako odrzuconych przez Boga. Kobieta przejmuje obydwa obrazy z wypowiedzi Jezusa. Mówiąc o dzieciach nie ma już jednak na myśli tylko Izraelitów jako dzieci Boga, ale przenosi ten obraz na swoje środowisko grecko – helleńskie; drugi motyw także przenosi w kontekst grecko – helleński: mówiąc o psach nie ma na myśli jedynie psów wałęsających się po śmietnikach, cmentarzyskach, miejscach nieczystych i odrzucanych przez Żydów, ale szczenięta, które mieszkają w domu i wraz z domownikami spożywają posiłki.

W środowisku hebrajskim niemożliwe byłokarmienie psów w czasie spożywania posiłku. W kulturze helleńskiej domowe psy mogły swobodnie żywić się tym, co przez przypadek upadło ze stołów panów. W środowisku hebrajskim domownicy jedli najpierw, zwierzęta żywiły się później ewentualnymi resztkami posiłków wyrzuconymi przez ludzi. W kulturze helleńskiej domowe psy mogły się żywić w tym samym czasie, co domownicy. Takie przekształcenie obydwu obrazów z wypowiedzi Jezusa przez kobietę kananejską spowodowało, że Jezus zdecydował się uwolnić od wpływu złego ducha jej córkę. Uwolnienie to dokonało się na odległość.

Zasadnicze przesłanie perykopy należy widzieć w tym, iż dary zbawcze przeznaczone są także dla pogan. Oto poganie zostają wyniesieni z upokarzającej pozycji „pod stołem”, jak psy, do pozycji dziecka, które zasiada przy stole. Poganie na równi z Żydami stali się równoprawnymi dziećmi Boga. Oto niezwykła rewolucja mentalna, której dokonał Jezus.

Audycja „Głos na pustyni” w Radio „Wrocław” w każdą niedzielę o 6.50

Polub stronę na Facebook