Żyjący w III stuleciu św. Cyprian, biskup Kartaginy, sformułował postulat, który później został zdogmatyzowany: „Poza Kościołem nie ma zbawienia”.

Dziś spotkać się można z postawą odrzucenia konieczności istnienia Kościoła i niedostrzegania w nim skutecznego narzędzia zbawienia. Są ludzie, którzy sądzą, że indywidualna modlitwa czy lektura Pisma Świętego okażą się wystarczającą pożywką dla dynamicznego wzrostu wiary i ostatecznie – do zbawienia. Nie uznają potrzeby przyjmowania sakramentów, deprecjonują wartość spotykania się we wspólnocie wierzących i niejednokrotnie podważają hierarchiczność Kościoła. Tymczasem już pobieżna lektura Nowego Testamentu pozwala zauważyć, że Kościół istnieje z pozytywnej woli Chrystusa i ma do wypełnienia w świecie konkretne zadanie.

Jakie argumenty przemawiają za tym, że Kościół musi istnieć jako środowisko zbawienia?

Słuchaj w Radio „Wrocław” w każdą niedzielę o 6.50