Księga Przysłów. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przyszedł czas na lekturę Księgi Przysłów.

W LXX księga ta nosi tytuł Paroimiai (Księga Przypowieści), natomiast w języku hebrajskim Meszalim. Znaczenie terminu maszal jest szerokie: od prostych, krótkich i pisanych prozą przysłów do pieśni z jednej, i powiedzeń mądrościowych w formie poetyckiej z drugiej strony. Nauki dzieła podane są w formie poetyckiej, typowej la poezji hebrajskiej, gdzie znaczną rolę odgrywa paralelizm stychów. Księga jest dziełem wielu autorów, działających w różnych okresach. Ostateczny redaktor zebrał całość ok. V. w. przed Chr. i dopisał część wstępną (1-9). Oprócz niej w skład księgi wchodą dwa zbiory Salomona (10,1-22,16 i 25,1-29,27), dwa zbiory Nauk Mędrców (22,17-24,22 i 24,23-34), nauki Agura (30,1-14), zbiór anonimowy (30,15-33), nauki Lemuela (31,1-9) oraz poemat o dzielnej niewieście (31,10-31). Zasadnicze przesłanie księgi dotyczy poszukiwania mądrości. Wezwany jest do tego każdy. Mądrość ta wyraża się w zachowywaniu przymierza, czyli postępowaniu sprawiedliwym i zgodnym z Prawem.

Serdecznie zapraszam na kilka słów wprowadzenia.

Polub stronę na Facebook