Kto spotyka Jezusa, spotka judaizm

Kto spotyka Jezusa, spotka judaizm
S. Kołtan
red. M. Rosik
Wrocław 2009

Opis

Autorzy niniejszej publikacji chcą opowiedzieć trochę historii. Chcą opowiedzieć o epizodach i zdarzeniach, które są ich zdaniem ważne i warto o nich mówić. Bo przecież zawsze warto mówić o tym, co ludzi zbliża, co sprawia, że lepiej się poznają, wyzbywają uprzedzeń i nabywają wzajemnego szacunku dla siebie i swoich przekonań.W ostatnich latach dialog chrześcijańsko-żydowski w środowisku wrocławskim wyraźnie się zdynamizował. Służą temu zarówno okazyjnie organizowane spotkania, jak i inicjatywy długofalowe. Wzajemnemu poznaniu Żydów i chrześcijan służy doroczny Dzień Judaizmu w Kościele katolickim, który przypada na 17 stycznia. Obchody przygotowywane są zazwyczaj przy ścisłej współpracy Gminy Żydowskiej, Stowarzyszenia Chawerim, Duszpasterstwa Akademickiego „Przystań” i Papieskiego Wydziału Teologicznego. Mamy we Wrocławiu pięknie położoną Dzielnicę Wzajemnego Szacunku, w której zupełnie niedaleko znajdują się kościoły katolicki, ewangelicki, prawosławny i synagoga. Zaglądając do tych miejsc modlitwy, stąpamy po śladach historii i religii. Przy Uniwersytecie Wrocławskim działa prężnie od kilku już lat Studium Języków i Kultury Żydowskiej. Wspomnieć trzeba także o działalności Chóru Synagogi pod Białym Bocianem. W stały repertuar artystyczny naszego miasta wpisały się Koncerty Hawdalowe i Festiwal Simcha. Teksty niniejszej prezentacji to tylko niektóre kamyki mozaiki, która składa się na dialog chrześcijańsko-żydowski w środowisku wrocławskim. Niektóre z nich pisane są lekkim piórem, inne mają charakter bardziej systematycznego wykładu. Jedne są niemal wykładami, inne – wypowiedziami zupełnie spontanicznymi. Nie brak także w nich opinii dyskusyjnych, bo przecież dialog, zwłaszcza twórczy dialog, to najpierw wysłuchanie Rozmówcy nawet przy różnicy zdań.

Spis treści

Wprowadzenie

 1. Czy warto poznawać judaizm (M. Rosik)
 2. Tęcza (I. Rapoport)
 3. Oremus et pro Iudaeis (bp A. Siemieniewski)
 4. Katechizacja – Judaizm – ewangelizacja (M. Czajkowski)
 5. W poszukiwaniu podstaw wiary religijnej – Abraham Joshua Heschel (R. Dublański)
 6. Historia wrocławskich Żydów (J. Kichler, S. Kołtan)
 7. Wrocławski Dzień Judaizmu (S. Kołtan)
 8. Studia żydowskie na Uniwersytecie Wrocławskim (L. Jerkiewicz)
 9. Chór synagogi Pod Białym Bocianem we Wrocławiu (A. Ostapowicz-Rybarczyk)
 10. Moje doświadczenia w organizacji Dnia Judaizmu (J. Filipowski)
 11. Okiem organizatora (M. Pietkiewicz)