Liczne uzdrowienia (Mt 8, 14-17)

fot. M. Rosik

Wzmianka o licznych uzdrowieniach, których Jezus dokonał tego wieczoru ma charakter summarium, czyliswoistego podsumowania ogólnej działalności Jezusa. Mateusz stwierdza, że dokonywanie uzdrowień i egzorcyzmów należało do istotnych elementów działalności Jezusa. Jezus wypędzał złe duchysłowem. Oznacza to, że Jego słowo posiadało moc, której żadne inne ludzkie słowo nie posiada. Stwierdzenie, że Jezus uzdrowił „wszystkich” chorych, wskazuje na niezwykłą skuteczność Jego działalności, ale podkreśla także motyw miłosierdzia: Jezus lituje się nad każdym potrzebującym. To krótkie streszczenie działalności cudotwórczej Jezusa wprowadza także cytat zaczerpnięty z Księgi Izajasza: „On przyjął nasze słabości i dźwigał choroby” (Iz 53,4).

Scena opisana w obecnej perykopie rozgrywa się w domu Piotra w Kafarnaum. Jezus często tam przebywał, gdy znajdował się w Galilei. Dziś można zwiedzać szczątki tego domu, gdyż uczyniono w tym miejscu stanowisko archeologiczne. Znajduje się ono bardzo blisko Jeziora Galilejskiego. Datacja wskazuje, że dom wybudowano około 63 roku przed Chr. Później, gdy chrześcijaństwo rozprzestrzeniło się już po Imperium Rzymskim, w IV w. wybudowano tam kościół. O jego istnieniu wspominają pielgrzymi zwiedzający Ziemię Święta właśnie w IV stuleciu. Pod warstwą kościoła odnaleziono typowy dla Kafarnaum czasów Jezusa dom: dziedziniec, murowane z bazaltu ściany domów, palenisko, schody wiodące kiedyś na dach. Pod fundamentami bazyliki bizantyjskiej znaleziono ślady kultu. Na resztkach tynków są widoczne graffiti z wezwaniami do Jezusa i św. Piotra. Przypuszczać należy, że właśnie w tym domu mieszkał nie tylko Piotr ze swoją żoną, ale także teściowa, którą dręczyła gorączka.

Trudno jest dokładnie podać przyczynę gorączki. W czasach starożytnych uważano gorączkę za chorobę samą w sobie, nie traktowano jej natomiast jako symptom czy przejaw innej choroby. Niektórzy egzegeci dopatrują się tu malarii, choć tekst nie pozwala na tak daleko idącą interpretację.

Audycja „Głos na pustyni” w Radio „Wrocław” w każdą niedzielę o 6.50

Polub stronę na Facebook