Maryja w ogrodzie różanym, kościół dominikanów, Colmar, Francja (fot. M. Rosik)

„Niech mi się stanie” Maryi to nie westchnienie rezygnacji i bierna zgoda na Bożą wolę, ale entuzjastyczny okrzyk radości z faktu, że Stwórca wybrał Ją na Matkę swego Syna. Tak właśnie spełnia się Jej największe marzenie.

Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska