Miłość a tolerancja

Najwyższą normą etyki chrześcijańskiej jest przykazanie miłości Boga i bliźniego. Mateusz umieszcza przykazanie miłości bliźniego posuniętej aż do miłości okazywanej wrogom w Kazaniu na Górze, które zawiera najbardziej istotne elementy nauczania etycznego Jezusa. Oznacza to, że przykazanie to stanowi jeden z najistotniejszych nakazów moralnych nauki Jezusa.

Czy jednak miłość okazywana innym to to samo, co tolerancja?