Najlepsi studenci we Wrocławiu!

fot. M. Rosik

Drodzy Studenci!

Nie zrażamy się (a tym bardziej: nie zarażamy się i innych) zaistniałą sytuacją, tylko kontynuujemy naukę on line. W końcu nasze wykłady to … wykłady na PWT!

Ponieważ nie do wszystkich dotarła informacja mailowa, wiec tą drogą – w nawiązaniu do Zarządzenia Rektora PWT nr ZR/07/2020 z dn. 12 marca 2020 r. w sprawie zastąpienia zajęć prowadzonych tradycyjnie zajęciami prowadzonymi zdalnie – zapraszam:

Studentów roku I

do pobrania i rzetelnego studiowania materiału w formie pdf wysłanego na Waszego maila (teolodzycyklb@gmail.com) lub tu: „Historia biblijna w zarysie”.

Studentów roku III cyklu A i B

do rzetelnego zapoznania się z materiałem wysłanym na Waszego maila (teologiapwt2017@gmail.com) o egzorcyzmachwskrzeszeniach.

Ponadto – jako uzupełnienie skryptu w pdf – zapraszam do odsłuchania wykładów o:

1) egzorcyzmach w starożytności,

2) uwolnieniu córki Syrofenicjanki,

3) egzorcyzmie na odległość,

4) wskrzeszeniu córki Jaira.

Niech się dzieje burza mózgów!

Polub stronę na Facebook

fot. M. Rosik