Teologia Starego Testamentu, IV, Księgi prorockie

Teologia Starego Testamentu, IV, Księgi prorockie
red. M. Rosik
Bibliotheca Biblica
Wrocław 2011

 

Opis

Zespół znakomitych biblistów z różnych zakątków naszego kraju opracował cztery tomy Teologii Starego Testamentu, których zawartość obejmuje kolejno teologię Pięcioksięgu (tom I), ksiąg historycznych (tom II), mądrościowych (tom III) i prorockich (tom IV). Układ tematów poruszanych w poszczególnych tomach jest bardzo podobny. Autorzy prezentują najpierw obraz Boga kreślony słowami natchnionych pisarzy, następnie zajmują się antropologią poszczególnych zbiorów, ukazują zagadnienia związane z problematyką ludu Bożego, przymierza, kwestią Prawa i sprawowanego kultu. Nie pominięto także zagadnień etycznych, a w przypadku ksiąg mądrościowych i prorockich szerzej opracowano kwestie eschatologii. Niektóre z tych tematów podejmowane były już niejednokrotnie w innych publikacjach, ale tutaj otrzymują nowe naświetlenie na podstawie najnowszej literatury przedmiotu.

 

Spis treści

abp Marian Gołębiewski
Wprowadzenie

ks. Sławomir Stasiak
Obraz Boga

Joanna Jaromin
Antropologia

Ks. Wojciech Pikor
Koncepcja ludu Bożego. Wybranie i przymierze

Ks. Marek Raszewski
Prawo, kult i świątynia

Ks. Marek Raszewski
Grzech i zło. Zagadnienia etyczne

Ks. Wojciech Pikor
Eschatologia i apokaliptyka

Bibliografia
Wykaz skrótów