„Tak, Ja nim jestem” (Mt 27,11) – to Jezusowa odpowiedź na pytanie Piłata o to, czy jest Królem Izraela. Dlaczego możemy nazywać Jezusa Królem Wszechświata? Co oznaczało w praktyce, że Izraelici widzieli Króla w samym Bogu? Jak rozumiano w czasach Jezusa wyrażenie „królestwo Boże”? I kto do niego należy?

Odpowiedzi szukają Anna Rambiert-Kwaśniewska i ks. Mariusz Rosik