O co chodzi z tradycją ustną?

Proces powstawania Ewangelii jako dzieł literackich jest złożony. Nie można zgodzić się z tezą, że dany autor po prostu zasiadł z rylcem w ręku i od początku do końca napisał Ewangelię, nie korzystając przy tym z żadnych innych źródeł. Było wręcz odwrotnie. Każdy z pisarzy natchnionych wykorzystywał nie tylko własną pamięć i zdolności, ale opierał się na przekazie innych świadków (był to przekaz ustny) oraz na materiałach pisanych. Schematycznie (bazując na Łk 1,1-4) w najbardziej ogólny sposób proces kształtowania się dzieł Marka, Mateusza i Łukasza można ująć następująco:

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ EWANGELII SYNOPTYCZNYCH

1.    Życie i publiczna działalność Jezusa z Nazaretu: „zdarzenia, które dokonały się” (Łk 1,1)
2.    Przekaz ustny i kształtowanie się pierwszych tzw. małych form literackich: „przekazali je ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa” (Łk 1,2)
3.    Ostateczna redakcja dzieł ewangelistów: „postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać” (Łk 1,3)