Church and Synagogue (30-313 AD). Parting of the Ways

Church and Synagogue (30-313 AD). Parting of the Ways, European Studies in Theology, Philosophy and History of Religions, PETER LANG, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien 2019, ISBN:978-3-631-77543-1, pp. 560.

PDF OF THE BOOK: CLICK HERE

DESCRIPTION

The separation of Church from Synagogue was not a one-time act, but a long-lasting, multi-layered, and diversified process. The attempt to explain this process, namely the process of parting of the ways between Judaism and Christianity in the years 30 – 313, constitutes the main research subject of this publication.

The aim of this study is the presentation of the dynamism of Christian-Jewish relations in the first three centuries of the existence of the Church taking into account mainly historical and theological (but not only) factors which influenced these relations and finally led to the creation of two separate religions.

It must be added: religions existing side by side, in many aspects connected with each other mostly because both originate from biblical Judaism.

You can find the book on Peter Lang web-site.

TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION

Sources

Literature Review

Methodology

PART I

CHURCH WITHIN JUDAISM (30 – 70 AD)

CHAPTER I

TO AN EXPULSION OF JEWS FROM ROME (30 – 49 AD)

Jerusalem – Judeo-Christian Community

Messianism of Judeo-Christians and Messianism of other Movements within Judaism

The Temple in the Eyes of Judeo-Christians and the other Jews

Understanding of the Role of the Law

The Beginning of the Apostolic Activity of Paul of Tarsus

Excursus: The Greco-Hellenistic Mentality and the Jewish Mentality

Success of Mission among the Gentiles as a Separation Factor

Philo of Alexandria and Biblical Allegory in Christian Exegesis

Acceptance of Christianity by Samaritans (c. 37 AD)

Early Christianity among Ethiopian Jews (c. 38 AD)

Riots in Jabneh (c. 40 AD).

Ban on Bringing Judeo-Christians to Alexandria? (41 AD)

Claudius’ Expulsion of Jews from Rome (c. 49 AD)

CHAPTER II

UNTIL THE FALL OF JERUSALEM (50-89 AD)

So-called Council of Jerusalem (51 AD)

Conflict with Jewish Community in Corinth (51 AD)

Intensified Persecution by Jews and Romans (approx. 60 AD). The Role of James, Brother of the Lord

Divinity of Christ and Monotheism of Judaism

Election of Israel

The Eucharist – Nourishment for Christians and Scandal for the Jews

Sabbath and the Lord’s Day

Economic Factors

Status of Women in Judaism and the early Church

The Status of Slaves

Jesus and Judaism – through the Eyes of Mark the Evangelist

Jews, Christians and Fire in the Eternal City (64 AD)

Judaism in Qumran and Palestinian Christianity

First Jewish Revolt against the Roman Empire (66 – 70/74 AD)

The Letter to the Hebrews and Theology of Substitution

PART II

DIFFICULT PARTING – THE BEGINNINGS (71 – 135 AD)

CHAPTER I

UNTIL THE FOUNDATION OF JABNEH ACADEMY (71-89 AD)

Increasing Openness of Church to non-Jews

The Gospel according to Matthew and the Jewish Tradition

Fiscus Iudaicus

Dual Work of Luke

CHAPTER II

UNTIL THE OUTBREAK OF BAR KOKHBA REVOLT (90-131 AD)

Academy of Jabneh (c. 90 AD)

Are Christians Jewish? Rabbinic Perspective

Question of Birkat ha-minimand the Lord’s Prayer

Greek Bible in the Hands of Jews and Christians

Excursus: Palestinian (Galilean) Aramaic and Targumic Aramaic as a Separation Factor?

The Issue of Is 7:14b

Anti-Judaism of Johannine letters and exclusion from Synagogue

Apocryphal Apocalypses as witness to the Division between Church and Synagogue

Letters to Christian Communities of St Ignatius (c. 107 AD)

Around the Reference of Pliny the Younger to Christ and Christians (110 AD)

Jewish Uprisings in the Diaspora in the years 115 -117

Ebionites and Nazarenes – Jews or Christians?

Aristides of Athens about the Jews (c. 125 AD)

CHAPTER III

BAR KOKHBA REVOLT (132 – 135 AD)

PART III

ON SEPARATE WAYS (136 – 313 AD)

 

CHAPTER I

UNTIL THE FIRST AMORAIM (136-220 AD)

The Epistle of Barnabas(c. 138 AD)

Excursus: On Ancient Invective

The Chosen Nation in the Works of Justin Martyr (c. 140 AD)

Martyrdom for the Faith in the Second Century: Jewish and Christian View

The Case of Marcion (c. 144 AD) and the Gospel of Judas

Jewish Involvement in the Martyrdom of Polycarp of Smyrna (c. 156 AD)

Melito of Sardis’ Accusations against the Jews?

The Epistle to Diognetus(c. 180 AD) about the Jews

Activity of Rabbi Jehuda ha-Nasi.

The Oldest Latin Homily Against the Jews(c. 190 AD)

Calendar of the Jews and Christian Dispute over the Date of the Celebration of Easter

Septimius Severus against the Jews and Christians (202 AD). Tertullian

The Beginnings of Talmudic Tradition of Jesus and Christians

CHAPTER II

UNTIL THE MILANESE RESCRIPT (221-313 AD)

New Demography of Palestine in the third Century

Sages of Israel in Confrontation with Christians

The Development of Rabbinic Literature

Didascalia Apostolorumand Pseudo-Clementineson Obeying the Jewish Law

Jewish Exegetical Methods in Origen

Christian and Jewish Catacombs in Rome in the Second Half of the Third Century

Jewish Question at the Synod of Elvira (c. 303)

The Epilogue: towards the Milanese Rescript (313 AD)

CONCLUSION

LIST OF ABBREVIATIONS

BIBLIOGRAPHY

TABLE OF CONTENTS

***

Książka „Kościół i Synagoga (30-313). Na rozdrożu” ukazała się we Wrocławiu nakładem wydawnictwa Chronicon w 2016 roku. Niecałe trzy lata później ukazał się jej angielski przekład w międzynarodowym wydawnictwie Peter Lang (Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien). Polska edycja została nagrodzona przez Polską Akademię Nauk:

Dnia 16 listopada 2017 r. obradowała kapituła konkursu „Książka Roku 2016”. Tytuł „Książka Roku” jest wyróżnieniem przyznawanym przez Komitet Nauk Teologicznych PAN wybitnym pracom z zakresu teologii lub z pogranicza teologii i innych dyscyplin naukowych. Do konkursu zgłoszono 8 tytułów, Kapituła nominowała 3 pozycje, wśród nich pracę ks. prof. Mariusza Rosika „Kościół a Synagoga (30-130 po Chr.). Na rozdrożu” (Chronicon, Wrocław 2016, ss. 648). W rekomendacji podkreślano interdyscyplinarny charakter monografii, która łączy elementy biblistyki, archeologii, badań socjo-historycznych, religiologicznych, analiz filologicznych; zwrócono uwagę na niezwykle bogaty materiał źródłowy obejmujący setki starożytnych dokumentów – zarówno tekstów biblijnych, jak i apokryficznych, qumrańskich, rabinicznych, patrystycznych oraz literaturę, która wyszła spod pióra autorów pogańskich; wyrażono też uznanie dla niezwykłej konsekwencji metodologicznej i hermeneutycznej Autora. Wskazano również na dodatkowy atut monografii, a jednocześnie pomoc i wskazówki dla czytelnika, jakim są czytelne indeksy oraz usystematyzowana – bardzo obszerna – bibliografia. W głosowaniu członków KNT PAN nad nominowanymi pozycjami, praca ks. Rosika uzyskała drugą w kolejności liczbę głosów. Tytuł „Książki Roku 2016” przyznano monumentalnej, trzytomowej pracy ks. Jerzego Szymika „Theologia Benedicta” (Księgarnia św. Jacka, Katowice 2016).

prof. K. Wojciechowska, CHAT, Warszawa

Statystycy twierdzą, że aby naukowa książka weszła w obieg świata akademickiego, potrzeba najmniej trzech lat. Mija pięć lat od publikacji polskiej wersji książki i trzy lata od ukazania się jej wersji angielskiej. Z tej racji z ogromną radością dzielę się kilkoma reakcjami na pojawienie się publikacji, która – mam nadzieję – przyczyni się do pogłębienia dialogu, do którego wzywa soborowy dokument Nostra aetate.

Abp Henryk Muszyński, emerytowany Prymas Polski, jest nie tylko biblistą, ale znakomitym znawcą judaizmu. Przez wiele lat zaangażowany był w dialog chrześcijańsko-żydowski. To właśnie on zabiegał o otwarcie Instytutu Dialogu Katolicko-Żydowskiego w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Jest promotorem Dni Judaizmu w Kościele Katolickim.

Bardzo wzruszył mnie fakt, że dziękując za książkę, Prymas Polski nazywa siebie skromnie „starym emerytem”.

Prof. Judith Lieu jest jedną z najbardziej znanych na świecie znawczyń wczesnego chrześcijaństwa. Wykładała w wielu akademickich centrach. Wymienię tylko dwa: Oxford University i Cambridge University. Jej prace z ostatnich kilkunastu lat dotyczą właśnie relacji chrześcijańsko-żydowskich w czasach rodzącego się Kościoła i pierwszych wieków jego istnienia. Napisała maila jeszcze przed lekturą książki. Oto jego niewielki fragment:

Ks. prof. Waldemara Chrostowskiego polskim (i nie tylko polskim) czytelnikom przedstawiać nie trzeba. Laureat Proemio Ratzinger przez wiele lat był moderatorem dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w naszym kraju. Jest bez wątpienia najwybitniejszym znawcą judaizmu wśród polskich teologów. Wieloletni przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich napisał długą recenzję „Kościoła i Synagogi”, która ukazała się na łamach czasopisma Biblocal Annals (7/2 (2017) 399-407). Oto końcowy jej fragment:

Prof. James H. Charlesworth jest wykładowcą w Princeton Theological Seminary, gdzie prowadzi zajęcia z języków biblijnych i egzegezy Nowego Testamentu. Specjalizuje się w apokryfach i pseudoepigrafii, zwojach z Morza Martwego,  badaniach kwestii Jezusa historycznego. Jako dyrektor Projektu Dead Sea Scrolls pracował nad zwojami z Qumran, aby we współpracy z ponad pięćdziesięcioma międzynarodowymi specjalistami udostępnić dokładny tekst z aparatem krytycznym. Prowadził wykopaliska archeologiczne w Migdal, Betsaidzie, Nazarecie, Jerozolimie, Khirbet Beza, Qumran. Był wykładowcą akademickim na Uniwersytecie Duke’a, Uniwersytecie Hebrajskim i Albright Institute i na Uniwersytecie w Tybindze. Mail od niego był bardzo krótki:

Prof. Adele Reinhartz wykłada na Uniwersytecie w Ottawie, a wcześniej na University of Toronto. Jest wiceprzewodniczącą największego na świecie stowarzyszenia skupiającego biblistów – Society of Biblical Literature. Widać, że jest prawdziwym (czytaj: roztargnionym) naukowcem: w podpisie mailowym zamiast „Biblical” pojawia się błąd – „Blblical”. Należy do redakcji najbardziej poczytnego katolickiego czasopisma biblijnego na świecie – Catholic Biblical Quarterly. Po zapoznaniu się ze streszczeniem książki, napisała do mnie z prośbą o jej udostępnienie.

A na koniec biskup pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej, abp Mieczysław Cisło, były przewodniczący Rady ds. Dialogu Religijnego oraz Przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem. Poniżej końcowy fragment odręcznego listu z podziękowaniem za książkę.

Pod koniec stycznia 2020 roku, po lekturze korespondencji pomiędzy Papieżem Seniorem Benedyktem XVI a naczelnym rabinem Wiednia Arie Folgerem, opublikowanej w Międzynarodowym Przeglądzie Teologicznym „COMMUNIO”, ośmieliłem się wysłać Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI książkę Church and Synagogue (30 – 313 AD). Parting of the Ways (European Studies in Theology, Philosophy and History of Religions 20, Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Warszawa – Wien 2019) wraz z listem, którego treść poniżej.

Otrzymałem osobistą (treść pozostawiam dla siebie), bardzo sympatyczną odpowiedź od Papieża Emeryta, z jego własnoręcznym podpisem, który jest dla mnie bardzo cenny (na zdjęciu poniżej). Oprócz podziękowań i świątecznych życzeń z okazji Świąt Wielkanocnych, Papież zapewnia o swojej modlitewnej pamięci.

Benedykt XVI dołączył także w podarku książkę własnego autorstwa, zatytułowaną Per Amore (Cantagalli, tłum. P. Azzaro, Libreria Edtrice Vaticana, Vaticano – Siena 2019).

jjj

***

Catholic Biblical Quarterly 83 (2021) 699-701

Polub stronę na Facebook