Od narodzin Jezusa do narodzin chrześcijaństwa

Od narodzin Jezusa do narodzin chrześcijaństwa. Ziemia Święta w pytaniach
Wydawnictwo TUM, Wrocław 2019, ss. 160
ISBN 978-83-7454-425-8

Opis książki

Naszą podróż rozpoczniemy od Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie. To tam bierze początek nowotestamentalna historia zbawienia. Zapowiedziane przez archanioła Gabriela narodziny Jezusa miały miejsce w Betlejem, stąd w zupełnie naturalny sposób na chwilę przeniesiemy się do miasta Dawida, by później przez Ain Karem powrócić do Nazaretu. To tu Jezus spędził około trzydziestu lat swego życia, do czasu, gdy przyjął z rąk Jana Chrzciciela chrzest w Jordanie.

Betania za Jordanem okaże się doskonałym punktem wypadowym do odwiedzenia pobliskiej Góry Kuszenia, na którą Duch wyprowadził Jezusa tuż po chrzcie, ale także do zajrzenia do Sodomy i Gomory i pobliskiego Jerycha. Nieopodal znajduje się także inna Betania – ta, w której dom znalazło rodzeństwo: Maria, Marta i Łazarz. Po odwiedzinach u przyjaciół Jezusa powrócimy do zielonej Galilei, by zajrzeć do domu Piotra w Kafarnaum, rozdawać rozmnażany chleb w Tabghdze, wysłuchać kazania na Górze Błogosławieństw i wspiąć się na Tabor, gdzie Jezus przemienił się wobec uczniów. Nieopodal, w Samarii, jest studnia Jakubowa, niemy świadek rozmowy Mistrza z Nazaretu z kobietą o bogatym życiorysie, a bardziej na północ wspomniana Cezarea Filipowa (Banias) i całkiem pogański Tyr, gdzie Jezus szukał odpoczynku.

Topografia wydarzeń zbawczych koncentruje się jednak wokół Jerozolimy: Góra Oliwna, świątynia, wieczernik, Golgota – wszystkie te miejsca bezpośrednio związane są z męką, śmiercią, zmartwychwstaniem i wniebowstąpieniem Zbawiciela. Te właśnie wydarzenia, zwane paschalnymi, dają impuls do rozgłaszania ich począwszy od Judei aż po krańce ziemi! W Cezarei Nadmorskiej po raz pierwszy poganie przekroczyli bramy Kościoła, w Sydonie zatrzymał się Paweł przewożony do Rzymu, gdzie stanąć miał przed trybunałem cesarza.

W tym samym czasie, gdy Kościół rozszerzał swe podwoje, wyznawcy judaizmu zmagali się o niepodległość od rzymskiego okupanta. Gdy chrześcijanie chronili się w Pelli, zeloci bronili Masady aż do ofiary z życia. Po upadku świątyni i klęsce zdobyciu Masady przez Rzymian judaizm biblijny dobiegł kresu. Należało nadać nowy kształt religijności Żydów. Dokonało się to w Jabne nad Morzem Śródziemnym, a także w Tyberiadzie i Seforis, gdzie osiedlili się twórcy Miszny – komentarza do Tory, która stała się centralną osnową judaizmu pozbawionego świątyni. Ale wtedy drogi Kościoła i Synagogi biegły już całkiem oddzielnie…

Spis treści

Zaproszenie do podróży

Gdzie sfrunął anioł? Bazylika Zwiastowania

Dokąd spieszyła Maryja? Ain Karem

Dokąd gwiazda prowadziła? Bazylika Narodzenia

Kto odwiedził Nowonarodzonego? Grota Mleczna i Pole Pasterzy

Dlaczego Józef został świętym? Nazaret

Po co Jezus wszedł do wody? Betania za Jordanem

Bliskie spotkania z diabłem? Góra Kuszenia

Jak zdobywano Ziemię Obiecaną? Jerycho

Jak ginęły miasta? Sodoma i Gomora

Zakasać rękawy czy złożyć ręce? Betania

Miasto Piotra czy Jezusa? Kafarnaum

Komu dopisuje szczęście? Góra Błogosławieństw

Czy ewangelista Mateusz był w Egipcie? Góra Synaj

Co się wydarzyło przy siedmiu źródłach? Tabgha

Przemienienie i coś jeszcze? Tabor

Zbawienie nie tylko dla Żydów? Samaria

Jak walczono z bałwochwalstwem? Cezarea Filipowa

Co Jezus robił w Fenicji? Tyr

Dokąd pielgrzymowali Izraelici? Świątynia jerozolimska

Skąd sprowadzano kadzidło do świątyni jerozolimskiej? Petra

Jak uchronić miasto? Tunel Ezechiasza

Po co komu miasto w mieście? Mea Szearim

Czemu Jezus płakał nad Jerozolimą? Góra Oliwna

Jak drogą niósł krzyż? Via Dolorosa

Gdzie Jezus odniósł ostateczne zwycięstwo? Bazylika Grobu Bożego

Śniadanie ze Zmartwychwstałym? Jezioro Galilejskie

Co szumiało niebo? Wieczernik

Czy poganie mogą stać się chrześcijanami? Cezarea Nadmorska

Skąd Paweł wyruszył do Rzymu? Sydon

Dokąd uciekali chrześcijanie? Pella

Heroizm czy desperacja? Masada

Gdzie rozeszły się drogi judaizmu i chrześcijaństwa? Jabne

Gdzie rodził się współczesny judaizm? Tyberiada i Seforis

A oto cztery przykładowe strony książki: