Ewangelia Judasza

Apokryficzna Ewangelia Judasza rozpoczyna się od znamiennych słów: „Tajna relacja z objawienia, które Jezus wypowiedział w rozmowie z Judaszem Iskariotą”. Już pierwsze zdanie w zupełności wystarcza, by tekst manuskryptu zakwalifikować do tradycji gnostyckiej. Przypomnijmy pokrótce historię znaleziska. W latach siedemdziesiątych lub na początku osiemdziesiątych pewien egipski pasterz wydobył manuskrypt, którego nie był w stanie zidentyfikować, z …

Biblijne inspiracje patriotyzmu Jana Pawła II

  Wykład wygłoszony podczas konferencji zorganizowanej przez Bractwo Henryka Pobożnego i Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90, Legnica 18.05.2024. Kiedy biblista metodologicznie podejmuje pracę badawczą nad określoną ideą, zazwyczaj pierwszym krokiem jest sporządzenie listy wszystkich miejsc, w których pojęcie określające tę ideę pojawia się w Biblii. Następnie wyszukuje te fragmenty, w których interesująca go idea jest obecna, …

Jezus w drodze do śmierci i zmartwychwstania

It might be a bit surprising that, while we are still waiting for the publication of the second volume of the commentary on the Gospel of Mark in the series entitled Nowy Komentarz Biblijny (A New Biblical Commentary; the first volume written by Artur Malina was published in 2013), there appears on the theological market …

Kto odkrył najstarszą Biblię? Klasztor św. Katarzyny

Synaj W VI w. Justynian wzniósł na Synaju bazylikę poświęconą Najświętszej Maryi Pannie, którą z czasem przemianowano na Bazylikę Przemienienia. Pierwszy kościół poświęcono Maryi, gdyż Synaj wiąże się z objawieniem Boga w krzewie gorejącym, a chrześcijanie w symbolu tego krzewu widzieli nawiązanie do dziewictwa Maryi. Kolejna zmiana nazwy, na obecną – klasztor św. Katarzyny, dokonana …

Eucharystia – sakrament spotkania

Sakrament – jak mówi najbardziej powszechne dziś określenie – jest widzialnym znakiem niewidzialnej łaski. Za pomocą znaków (gestów i czynności) i słów człowiek w sposób absolutnie pewny łączy się z Bogiem. Człowiek przyjmujący sakrament ma pewność, że spotkał Boga bez względu na swoje subiektywne odczucia, gdyż właśnie taka jest natura siedmiu ustanowionych przez Chrystusa znaków. …

Edyta Stein – świętość w codzienności

Niniejsza konferencja, wygłoszona w domu rodzinnym św. Edyty Stein – Teresy Benedykty od Krzyża, podzielona została na dwie części. W pierwszej zatrzymano się nad ideą świętości na kartach Pisma Świętego, ukazując stopniowe przesuwanie się akcentu ze świętości kultycznej na moralną. W drugiej części zaprezentowano takie spojrzenie na postać Edyty Stein, by w jej postawie dostrzec …

Wprowadzenie

Z wielką radością oddajemy do rąk Czytelników trzecią część zapisków biograficznych Księdza Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego. Obejmuje ona lata posługi na stolicy arcybiskupiej w Archidiecezji Wrocławskiej od 2004 do 2013 roku. Autor rozpoczyna swoje wspomnienia od dnia ingresu do archikatedry wrocławskiej, a kończy relacją o objęciu archidiecezji przez Jego następcę, abpa Józefa Kupnego. Te niespełna dziesięć …

Przebieg wieczerzy paschalnej (I)

Ostatnia Wieczerza, którą Jezus spożywał ze swoimi uczniami, była ucztą paschalną. Taka uczta ma zawsze bardzo jasno określony przebieg. Rozpoczyna się modlitwą, którą Żydzi nazywają kiduszem. Jest to modlitwa wprowadzająca do posiłku. Po jej odmówieniuwychyla się pierwszy kielich wina, zwany kielichem uświęcenie. Później następuje tak zwana hagadapaschalna, opowiadanie o tym, dlaczego ta noc jest taka …

Eucharystia – uczta paschalna

Wśród teologów do dziś nie został zażegnany spór co do tego, czy Ostatnia Wieczerza była typową, przepisaną Prawem ucztą paschalną, choć odpowiedź na to pytanie ma kapitalne znaczenie dla interpretacji opisów ustanowienia Eucharystii. Według jednych nie ulega wątpliwości, że tak właśnie było – Ostatnia Wieczerza to typowa żydowska uczta paschalna. Inni mają co tego wątpliwości. …

Jak Bóg ma na imię? Góra Synaj

  Piaszczysty i górzysty Półwysep Synajski otaczają cztery zbiorniki wodne: Morze Śródziemne od północy, Zatoka Sueska od zachodu, Morze Czerwone od południa i Zatoka Akaba od wschodu. Większość powierzchni półwyspu stanowi złota pustynia, pełna skał wysuszonych przez wieki promieniami słońca. Pustynię przecinają pasma górskie. Najwyższy szczyt to Góra Świętej Katarzyny (2629 m), jednak bardziej znana …

Zapowiedzi Eucharystii

Bóg w swej mądrości nie czyni nic przypadkowo. Zanim podarował Kościołowi Eucharystię, z ogromną pieczołowitością przygotowywał ludzi do przyjęcia tego daru. Czynił to przez wieki. Za pierwszą zapowiedź Eucharystii należy uznać dar manny, który Izraelici otrzymali podczas swej wędrówki przez pustynię do Ziemi Obiecanej po wyjściu z Egiptu. Był to najprawdopodobniej trzynasty wiek przed nadejściem …

Jak rozumieć Biblię

Z ks. prof. Mariuszem Rosikiem, biblistą, rozmawia dr Mariusz Błochowiak Kto jest autorem Pisma Świętego: człowiek czy Bóg? I człowiek, i Bóg: człowiek natchniony przez Ducha Bożego. Co to znaczy natchniony? Czy tak jak poeta? Są tu pewne analogie. Natomiast przez wieki popularnie rozumiano natchnienie, które można oddać łacińskim terminem dictatio, czyli podyktowanie. Człowiek siadał …

Czy miasto może się ukryć? Petra

fot. M. Rosik Dzisiejsza Jordania graniczy z Syrią, Irakiem, Arabią Saudyjską i Izraelem. Powierzchnia kraju wynosi 92 tysiące kilometrów kwadratowych. Dziś niemal cała ludność wyznaje islam. Na tereny kraju w VI w. przed Chr. przyszli Nabatejczycy, którzy założyli tu własne państwo. W III w. przed Chr. jego stolicą została Petra, wykute w skałach i czarujące …

Nieprzebaczenie uniemożliwia rozwój duchowy

Z ks. prof. Mariuszem Rosikiem, biblistą, rozmawia dr Mariusz Błochowiak W październiku prowadzi Ksiądz Profesor rekolekcje na temat „Uzdrowienie przez wybaczenie”. Czym jest przebaczenie? Przebaczenie jest decyzją, która polega na dwóch etapach. Po pierwsze, jest to rezygnacja z zemsty czy odwetu. Drugi krok zależy od tego, czy osoba, której przebaczamy, zechce przyjąć podejmowaną przez nas …

Caritas Christi urget nos – o miłości, która przynagla do czynienia dobra

Wyznanie św. Pawła „miłość Chrystusa przynagla nas” (2Kor 5,14) pochodzi z listu skierowanego do mieszkańców Koryntu, w którym apostoł uzasadnia swe apostolskie działania. Grecki czasownik, tłumaczony jako „przynagla” (synechein) posiada konotacje otaczania zewsząd czy ogarniania, wypełniania całkowicie przestrzeni. Można by więc Pawłowe stwierdzenie przetłumaczyć jako „miłość Chrystusa otacza nas zewsząd” lub „miłość Chrystusa wszechogarnia nas”, …