fot. M. Rosik

Jego ojczyzną był Tars, portowe miasto otoczone winnicami, leżące w dzisiejszej Turcji. Urodził się około 10 roku po Chr. Rodzice wysłali go Jerozolimy, gdzie pobierał nauki u jednego z największych żydowskich nauczycieli tamtego czasu, rabbiego Gamaliela. Był człowiekiem ze wszech miar wykształconym. Można przypuścić, że swobodnie posługiwał się greką, łaciną, hebrajskim i aramejskim. Nic więc dziwnego, że właśnie jemu – zdolnemu adeptowi szkoły faryzejskiej – arcykapłan wręczył listy uwierzytelniające, zezwalające na prześladowanie chrześcijan w Damaszku. Paweł udał się tam z Jerozolimy – i ta podróż okazała się najważniejszym, bo przełomowym momentem jego życia.