Katolicka Odnowa w Duchu Świętym. Kilka słów o historii

W połowie lutego 1967 roku grupa studentów z uniwersytetu w Pittsburghu, wraz z dwoma wykładowcami i kapelanem, zorganizowała wyjazdowe rekolekcje, trwające zaledwie trzy dni. Dni te, od 17 do 19 lutego, tegoż roku przeszły do historii pod nazwą „weekend w Duquesne”. Każdego z około dwudziestu uczestników spotkania poproszono, aby przygotował się do wyjazdu poprzez rozważenie czterech pierwszych rozdziałów Dziejów Apostolskich, a także lekturę książki Davida Wilkersona, zatytułowanej Krzyż i sztylet. Książka opowiada o pracy pastora wśród nowojorskiej młodzieży. Zwalczające się gangi nastolatków w Brooklynie po raz pierwszy spotkały się z mocą dobrej nowiny, a właściwie z mocą Ducha Świętego, który potrafi całkowicie odmienić ludzkie życie. Lekturę poleciło studentom dwóch wykładowców, którzy od jakiegoś czasu codziennie odmawiali sekwencję Veni, Creator Spiritus, prosząc Boga o duchowe ożywienie.

Minęło pół wieku od słynnego „weekendu w Duquesne”, kiedy to „ogień Ducha Świętego” zapalił serca studentów i wykładowców uniwersytetu w Pittsburghu, uczestników kilkudniowych rekolekcji, dając początek katolickiej Odnowie Charyzmatycznej. Dziś ogień ten płonie w setkach tysięcy wspólnot Odnowy w Duchu Świętym i wielu Szkołach Nowej Ewangelizacji, w których posługa charyzmatami jest na porządku dziennym. U początku doświadczenia nadprzyrodzonych darów duchowych leży fenomen chrztu w Duchu Świętym. Komisja Doktrynalna Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej w dokumencie pod takim właśnie tytułem (Chrzest w Duchu Świętym), wydanym w 2012 roku, stwierdza, że jest on  „przemieniającym życie doświadczeniem miłości Boga Ojca wlanej w serce przez Ducha Świętego i otrzymanej poprzez poddanie się panowaniu Jezusa Chrystusa. Ożywia on sakrament chrztu i bierzmowania, pogłębia komunię z Bogiem i współwierzącymi chrześcijanami, roznieca ewangeliczny zapał i wyposaża człowieka w charyzmaty do służby i misji”.

W Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego udostępniamy całość filmu „Tak jak na początku”, mówiącego o historii ruchu charyzmatycznego w Kościele.