Po co mi w życiu Jezus?

Co Pismo Święte mówi o spotkaniu człowieka z Jezusem? Co może mi dać żywa relacja z Bogiem? Jaką moc ma Jezus? Czy wiara pomaga w życiu? Jak modlitwa może zmienić moje życie? Czy odpuszczanie grzechów może pomóc w uzdrowieniu? Czy Jezus może mnie uzdrowić?

Spróbujemy poszukać odpowiedzi na te pytania przyglądając się spotkaniu Jezusa z paralitykiem (Mk 2,1-12).

Zapraszam!

Polub stronę na Facebook