Początki Kościoła w świetle Dziejów Apostolskich

I. PLAN WYKŁADU

Podczas wykładu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

II. BIBLIOGRAFIA

 • Lekturą absolutnie podstawową jest księga Dziejów Apostolskich.
 • Wprowadzenie do Dziejów Apostolskich. Link: tutaj.
 • Audycje nadawane w Radio „Rodzina” o poszczególnych rozdziałach Dziejów Apostolskich. Link: tutaj.
 • Artykuły podpięte w linkach przy planie wykładu.

III. BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA

 • Teologia Nowego Testamentu (I). Ewangelie synoptyczne i Dzieje Apostolskie. Link: tutaj.
 • „La piccola Pentecoste (Atti 4,23-31) e i suoi testi paralleli”. Link: tutaj.
 • „La preghiera communitaria nelle persecuzioni (Atti 4,23-31)”. Link: tutaj.
 • „The Little Pentecost (Acts 4:23-31) and Its Parallel Text” (Chinese). Link: tutaj.
 • „Saulius Tarsietis susitinka Kristu. Reflksijos pagaj Apd 9,1-9″. Link: tutaj.
 • „Вогнище конфлікту між Церквою і Синагогою (до 135 року)”. Link: tutaj.
 • Church and the Synagogue. Parting of the Ways (30-313 AD). Link: tutaj.

IV. ZALICZENIE

Praca pisemna na jeden z tematów:

 1. Jakie czynniki teologiczne wpłynęły na rozejście się dróg Kościoła i Synagogi w latach 30-64 po Chr.?
 2. Rola św. Pawła – apostoła narodów w procesie rozwoju Kościoła w pierwszych dziesięcioleciach jego istnienia.
 3. Prześladowania chrześcijan ze strony żydowskiej i rzymskiej – jak wyglądały w latach 30-64 po Chr. i jak wpłynęły na kształt Kościoła?
 4. Rola Ducha Świętego w początkach misji Kościoła – aspekt charyzmatyczny i hierarchiczny.

Wymogi formalne:

 1. Dokument: „Word” lub PDF.
 2. Czcionka: Times New Roman.
 3. Interlinia: 1,5.
 4. Rozmiar pracy: 5-6 stron.
 5. Przypisy i bibliografia – niekonieczne. Wystarczy bazować na literaturze z planu wykładu i bibliografii, ale można także uwzględniać inną literaturę.
 6. Prace proszę przesyłać na własne konto w zakładce „Zadania” na platformie Teams do dnia 24 czerwca 2021.