Początki Kościoła w świetle Dziejów Apostolskich

I. PLAN WYKŁADU

Podczas wykładu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

II. BIBLIOGRAFIA

 • Lekturą absolutnie podstawową jest księga Dziejów Apostolskich.
 • Wprowadzenie do Dziejów Apostolskich. Link: tutaj.
 • Audycje nadawane w Radio „Rodzina” o poszczególnych rozdziałach Dziejów Apostolskich. Link: tutaj.
 • Artykuły podpięte w linkach przy planie wykładu.

III. BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA

 • Teologia Nowego Testamentu (I). Ewangelie synoptyczne i Dzieje Apostolskie. Link: tutaj.
 • „La piccola Pentecoste (Atti 4,23-31) e i suoi testi paralleli”. Link: tutaj.
 • „La preghiera communitaria nelle persecuzioni (Atti 4,23-31)”. Link: tutaj.
 • „The Little Pentecost (Acts 4:23-31) and Its Parallel Text” (Chinese). Link: tutaj.
 • „Saulius Tarsietis susitinka Kristu. Reflksijos pagaj Apd 9,1-9″. Link: tutaj.
 • „Вогнище конфлікту між Церквою і Синагогою (до 135 року)”. Link: tutaj.
 • Church and the Synagogue. Parting of the Ways (30-313 AD). Link: tutaj.

IV. ZALICZENIE

Na koniec semestru przewidziano kolokwium pisemne składające się z 25 pytań. Celem otrzymania oceny dostatecznej należy poprawnie odpowiedzieć na 15 pytań (60%), i odpowiednio – na ocenę dobrą należy poprawnie odpowiedzieć na 20 pytań, na ocenę bardzo dobrą – na 25 pytań. Kolokwium odbędzie się w terminie uzgodnionym na pierwszych zajęciach każdego semestru.