Św. Paweł – świadek, misjonarz, teolog

I. PLAN WYKŁADU

 1. Zagadnienia wprowadzające
 2. Tło powstawania epistolografii Nowego Testamentu
 3. Szawła z Tarsu spotkanie z Chrystusem
 4. Dzieło odkupienia i relacja wiary do uczynków Prawa
 5. Eucharystia – ustanowienie i przekaz
 6. Eschatologia listów
 7. Charyzmaty
 8. Charyzmaty – ciąg dalszy
 9. Antropologia Pawłowa
 10. Powtórzenie materiału

II. BIBLIOGRAFIA

Materiały w formie plików pdf są do pobrania na tej stronie. Wystarczy kliknięcie na temat wykładu. Lekturą do wykładu jest także książka „Pakiet Nowe Życie. 39 darów, które otrzymasz, kiedy zaufasz Jezusowi”, Kraków 2018.

III. ZALICZENIE

Praca pisemna na jeden z tematów:

 1. Relacja Pawła apostoła do judaizmu po jego spotkaniu z Chrystusem.
 2. Rola podróży misyjnych św. Pawła w procesie rozwoju Kościoła w pierwszych dziesięcioleciach jego istnienia.
 3. Omów jedno z wybranych zagadnień teologicznych listów Pawła: chrystologia, eklezjologia, sakramentologia, eschatologia, pneumatologia.

Wymogi formalne:

 1. Dokument: „Word” lub PDF.
 2. Czcionka: Times New Roman.
 3. Interlinia: 1,5.
 4. Rozmiar pracy: 4-5 stron.
 5. Przypisy i bibliografia – niekonieczne. Wystarczy bazować na literaturze z planu wykładu i bibliografii, ale można także uwzględniać inną literaturę.
 6. Prace proszę przesyłać na własne konto w zakładce „Zadania” na platformie Teams do końca sesji zimowej lub na adres: mariusz.rosik@pwt.wroc.pl