Św. Paweł – świadek, misjonarz, teolog

I. PLAN WYKŁADU

  1. Zagadnienia wprowadzające
  2. Tło powstawania epistolografii Nowego Testamentu
  3. Szawła z Tarsu spotkanie z Chrystusem
  4. Dzieło odkupienia i relacja wiary do uczynków Prawa
  5. Eucharystia – ustanowienie i przekaz
  6. Eschatologia listów
  7. Charyzmaty
  8. Charyzmaty – ciąg dalszy
  9. Antropologia Pawłowa
  10. Powtórzenie materiału

II. BIBLIOGRAFIA

Materiały w formie plików pdf są do pobrania na tej stronie. Wystarczy kliknięcie na temat wykładu. Lekturą do wykładu jest także książka „Pakiet Nowe Życie. 39 darów, które otrzymasz, kiedy zaufasz Jezusowi”, Kraków 2018.

III. ZALICZENIE

Na koniec semestru przewidziano kolokwium pisemne składające się z 25 pytań. Celem otrzymania oceny dostatecznej należy poprawnie odpowiedzieć na 15 pytań (60%), i odpowiednio – na ocenę dobrą należy poprawnie odpowiedzieć na 20 pytań, na ocenę bardzo dobrą – na 25 pytań. Kolokwium odbędzie się w terminie uzgodnionym na pierwszych zajęciach.