Historia Żydów – starożytność

I. PLAN WYKŁADU

 • Problematyka źródeł
 • Podział starożytnej historii Żydów na etapy
 • Poszczególne etapy starożytnej historii Żydów – zarys ogólny
 • Historia instytucji świątynnej
 • Historia instytucji synagogalnej
 • Historia ugrupowań: faryzeusze i saduceusze
 • Historia ugrupowań: uczeni w Piśmie, herodianie, zeloci, sykaryjczycy
 • Historia ugrupowań: qumrańczycy i Samarytanie

II. LITERATURA OBOWIĄZUJĄCA

III. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

 • H. Shanks (red.), Starożytny Izrael, red. wyd. polskiego W. Chrostowski, Warszawa 2007.
 • J. Bright, Historia Izraela, tłum. J. Radożycki, Warszawa 1994.
 • P. Johnson, Historia Żydów, tłum. M. Gody, M. Wójcik, A. Nelicki, Kraków 2000, 14-148.
 • C. Schedl, Historia Starego Testamentu, t. I-V, tłum. S. Stańczyk, Tuchów 1995
 • R. de Vaux, Instytucje biblijne Starego Testamentu, t. I-II, tłum. T. Brzegowy, Poznań 2005.
 • I. Rapoport, M. Rosik, Wprowadzenie do literatury i egzegezy żydowskiej okresu biblijnego i rabinicznego, Bibliotheca Biblica, Wrocław 2009.
 • J. Neusner, The Emergence of Judaism, London 2004, 3-17 (istota judaizmu).
 • M. Peter, Dzieje Izraela, Biblioteka pomocy naukowych 11, Poznań 1996, 52-95 (okres królewski i niewola babilońska)
 • J. Maxwell Miller, J.H. Hades, A History of Ancient Israel and Judah, Philadelphia 1986, 437-474 (okres perski).
 • J.C. VanderKam, Wprowadzenie do wczesnego judaizmu, tłum. P. Krupczyński, Warszawa 2006, 24-64 (okres hellenistyczny i rzymski).
 • M. Rosik, Kościół a Synagoga (30-313). Na rozdrożu, Wrocław 2016, 51-400 (wersja angielska).
 • „Zarzewie konfliktu między Kościołem a Synagogą (do 135 roku)”, w: Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych, red. K. Pilarczyk, A. Mrozek, Estetyka i Krytyka 27 (3/2012), Kraków 2012, s. 69-104 (wersja rosyjska: tu).

FORMA ZALICZENIA

Wymogi formalne:

 1. Dokument: „Word” lub PDF.
 2. Czcionka: Times New Roman.
 3. Interlinia: 1,5.
 4. Rozmiar pracy: ok. 5 stron.
 5. Przypisy i bibliografia – niekonieczne. Wystarczy bazować na załączonych plikach skryptu, ale można także uwzględniać inną literaturę.