Powrót do źródeł

Mija 54 lata od zakończenia Soboru Watykańskiego II, który wyznaczył sobie jako jeden z celów zastosowanie zasady „powrotu do źródeł”. Postanowiłem więc przyjrzeć się jednej z pierwszych gmin chrześcijańskich – tej w Koryncie.

Paweł głosił dobrą nowinę w Koryncie na początki lat 50-tych I stulecia. Wydawać by się mogło, że dwuletni pobyt Pawła w Koryncie okazał się wystarczający, by powstająca gmina posiadła już dość solidny fundament wiary. Jednak po opuszczeniu przez Pawła miasta, mało uformowana jeszcze gmina chrześcijańska przeżywa pewnego rodzaju kryzysy. Czas pobytu Pawła wśród Koryntian okazał się za krótki, by zwalczyć pogańskie zwyczaje, wpływy helleńskie i zmienić mentalność korynckich chrześcijan. Właśnie owe kryzysy stoją u podstaw powstania Pierwszego Listu do Koryntian, który Paweł pisał najprawdopodobniej w 55 roku w Efezie.

Na czym polegają owe kryzysy gminy korynckiej? Spojrzymy jedynie na kilka czynników.

„Głos na pustyni” na żywo w każdą niedzielę o 6.50 w Radio „Wrocław”. Serdecznie zapraszam!

Polub stronę na Facebook