Wielu polskich biblistów to nie tylko znakomici badacze Pisma Świętego, ale także świetni mówcy i popularyzatorzy treści biblijnych. Na stronach internetowych można odnaleźć całe cykle ich wykładów akademickich i konferencji dla grup biblijnych. Niektóre z nich znajdziemy poniżej.

Odsyłamy jedynie do stron, na których znajdziemy cykle wspomnianych wykładów i konferencji. A trzeba wspomnieć, że tylko niektórzy bibliści zamieszczają takie w sieci.

Zachęcamy jednak, by poszukiwać nawet pojedynczych nagrań do odsłuchania lub obejrzenia. Jest ich naprawdę dużo.


Można spojrzeć na Pismo Święte jako na coś trudnego do przyjęcia, do zrozumienia i można odciąć się od próby rozumienia tego, czym Pismo Świętej jest.

Zawiłość tego tekstu spowodowana jego wielokulturowością, wielojęzycznością, ogromnym skomplikowaniem jego historii nie pomaga nam w tym rozumieniu. Zresztą, czy rozumienie jest potrzebne?

Spotkanie z Biblią może być trudne. Warto włożyć trochę wysiłku, aby przygotować się do tego spotkania. Dlatego Bractwo Słowa Bożego i SalveNET zaprasza na cykl ośmiu filmików, w których bibliści i pasjonaci Pisma Świętego dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

WIĘCEJ: TUTAJ


Ks. prof. Waldemar Chrostowski, konsultor Rady Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego, profesor zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wieloletni przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich, zaangażowany w dialog katolicko-żydowski, laureat prestiżowej nagrody Proemio Ratzinger, wygłasza od 1998 roku co miesiąc konferencje biblijne w jednej z warszawskich parafii.

Spotkania z warszawskimi fanami Biblii trwają już niemal ćwierć wieku. Choć prof. Chrostowski jest starotestamentalistą, nie waha się komentować także ksiąg Nowego Testamentu. Jeśli jesteś biblijnym poszukiwaczem pereł – trafiłeś idealnie.

WIĘCEJ: TUTAJ


 

Oferta zaproponowana przez ks. prof. Krzysztofa Bardskiego jest przebogata. Oprócz lekcji języka greckiego i hebrajskiego znajdziemy tu komentarze do Pieśni nad pieśniami i literatury mądrościowej Starego Testamentu. Autor portalu wnikliwie wprowadza słuchaczy także w tajniki geografii i archeologii biblijnej.

Warto posłuchać także komentarzy do niedzielnych Ewangelii.

WIĘCEJ: TUTAJ


Pierwsze pięć ksiąg Biblii nosi zbiorczy tytuł Pięcioksiąg, który pochodzi od greckiego Pentateuchos. Księgi te znane są także jako Tora (Prawo). Jednak hebrajski rzeczownik torah oznacza coś więcej niż greckie nomos. Chodzi nie tylko o prawo w sensie ścisłym, ale o wszelkie pouczenia, w tym także opowiadania o budującym wydźwięku.

Dr hab. Marcin Majewski to bez wątpienia jeden z największych znawców Pięcioksięgu, nie tylko w polskiej biblistyce. Jego wykłady to ocean wiedzy na temat pięciu najważniejszych dla religijności żydowskiej ksiąg biblijnych.

Jego wykłady nie dotyczą jednak jedynie pierwszych pięciu ksiąg Biblii. Zakres zainteresowań Autora jest znacznie szerszy. Jaki? Odkryjcie sami.

WIĘCEJ: TUTAJ


Biblia jest jedną, spójną opowieścią, która prowadzi do Jezusa, ale nie zawsze tak ją traktujemy.

Portal Projekt Biblia tworzy animowane filmy wideo, które zgłębiają treść poszczególnych ksiąg i prezentują ważne tematy biblijne. „BibleProject” jest organizacją non-profit, która produkuje darmowe animowane filmy wideo, podcasty, zasoby edukacyjne i technologie, aby uczynić historię biblijną dostępną dla każdego i wszędzie.

WIĘCEJ: TUTAJ


 

Rozmówcy – ks. prof. Janusz Nawrot i Hubert Nawrocki – wprowadzają radiosłuchaczy w tajniki poszczególnych perykop biblijnych. Radiosłuchaczy – bo audycja Krąg biblijny nadawana jest od kilku lat na falach Radia „Emaus”.

Do odsłuchania ponad trzysta odcinków audycji!

WIĘCEJ: TUTAJ


O. dr Jakub Waszkowiak OFM, wykładowca w międzynarodowym seminarium franciszkańskim Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie, proponuje refleksje na wiele interesujących tematów związanych z Biblią. Na uwagę zasługuje przebogaty kurs dotyczący Pięcioksięgu. Ponad sto odcinków!

WIĘCEJ: TUTAJ


Blog Karola Dziwiora pisany jest w duchu popularnonaukowym. Przeznaczony jest dla niespecjalistów, tak wierzących, jak i niewierzących, głodnych wiedzy hebraistycznej, dla tych, którzy chcą zgłębić myśl, religię i kulturę Izraela i Judy, dla chcących zweryfikować prawdziwość informacji biblistycznych krążących w polskiej internetoprzestrzeni.

Nie / biblijny powstał z myślą o odbiorcy polskim, który ze względu na niedobór przekładów fachowej literatury na rodzimym rynku pozostaje odcięty od wyników dziesięcioleci badań nad hebrajszczyzną biblijną, historią starożytnego Izraela oraz Biblią hebrajską, czyli Starym Testamentem.

WIĘCEJ: TUTAJ


O. dr Wiesław Dawidowski, augustianin, tak zapowiada swoją wędrówkę po ziemskiej ojczyźnie Jezusa i swojego wideobloga, będącego relacją z tej wędrówki, a przygotowywanego dla portalu DEON.pl.:

Parafrazując ewangelistę Łukasza, chcę powiedzieć, że postanowiłem również i ja odwiedzić przynajmniej niektóre miejsca tak ważne dla naszej wiedzy o Jezusie i naszej wiary w Niego. Chcę w tych miejscach poszukać odpowiedzi, która nurtowała również św. Łukasza, a mianowicie kim był ów wędrowny rabin z Nazaretu zwany Jezusem Chrystusem.

WIĘCEJ: TUTAJ


Ks. prof. Janusz Kręcidło zdołał utworzyć swój własny Uniwersytet Biblijny. Nie wierzycie? Zajrzyjcie na powyższą stronę. Wiele budujących treści przekazanych pięknym językiem. Cała gama tematów!

WIĘCEJ: TUTAJ


Dziś nikt z badaczy ostatniej księgi Nowego Testamentu nie ma już wątpliwości, że Apokalipsa jest księgą na wskroś przesyconą liturgią.

Sprawując Eucharystię Kościół uczestniczy w niebiańskiej liturgii Baranka i jednoczy się z niezliczonym tłumem, który woła: „Zbawienie u Boga naszego, Zasiadającego na tronie i u Baranka” (Ap 7,10). W ostatnich rozdziałach Apokalipsy Janowej czytelnik niejako wprowadzany zostaje przez autora w bramy nieba, które – poprzez uczestnictwo w Eucharystii – otwierają się już tu na ziemi. Nie brak bowiem w ostatniej księdze Nowego Testamentu akcentów liturgicznych, w tym – eucharystycznych: „Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów: Zwycięzcy dam manny ukrytej” (Ap 2,17a).

WIĘCEJ: TUTAJ


„Biblia pod Lupą” to projekt, który łączy słowo pisane – artykuły naukowe i popularnonaukowe publikowane na stronie Bractwa Słowa Bożego – ze słowem mówionym w Radio „Warszawa”.

Dr Mateusz Krawczyk zaprasza do studia polskich biblistów, by rozmawiać z nimi o problematyce, którą się zajmują. Wnikliwe pytania prowadzącego pozwalają gościom zakreślić w odpowiedziach szeroką perspektywę ich badań. Perspektywę tę wzbogacają teksty autorów, dostępne na portalu Bractwa Słowa Bożego.

WIĘCEJ: TUTAJ


Nie dajcie się zmylić! Na zdjęciu są Masajowie z Kenii, jednak w niniejszym linku polecamy znakomite cykle biblijne dominikanów, wśród których są między innymi. o. Łukasz Popko, o. Damian Mrugalski i o . Radosław Więcławek.

Rzetelna wiedza i świetny przekaz.

WIĘCEJ: TUTAJ


Kanał prowadzi ks. Maciej Jaszczołt, wikariusz parafii archikatedralnej w Warszawie, biblista i przewodnik po Ziemi Świętej. Znajdziemy tutaj nie tylko biblijne wykłady, ale także rekolekcje, codzienne kazania i niedzielne homilie.

WIĘCEJ: TUTAJ


Laboratorium Bractwa Słowa Bożego dostarcza nieprzebraną ilość konferencji biblijnych! Znajdziemy tu konferencje prof. Barbary Strzałkowskiej, prof. Mariusza Szmajdzińskiego, prof. Waldemara Linke, dra Mateusza Krawczyka, dra Leszka Rasztawickiego i dra Piotra Klimka.

Autorzy sięgają do różnych ksiąg biblijnych, a ich refleksje rozciągają się zamaszyście od egzegezy po teologię biblijną i liturgikę. Nie brakuje odniesień egzystencjalnych. Cały wachlarz tematów do wyboru!

WIĘCEJ: TUTAJ


Czyż ks. Wojciech nie jest trochę poetą, gdy pisze: „Trudno mi dokładnie określić, czym jest dla mnie Biblia. Bo jest więcej niż książką, praktyczniejszą niż narzędzie pracy, bliższą nawet niż niejedna bliska osoba, sakramentem spotkania z Bogiem i tymi, którzy spotkali się z tym, co niewidzialne, wehikułem czasu, który przenosi mnie od początku świata aż po jego koniec, najpewniejszym ubezpieczeniem na życie i śmierć, niepozwalającym okłamać się lustrem duszy mojej i całego świata, światem nauk, które wydają się nienaukowe a wpływają na życie więcej niż niejedna nauka z tego świata. Jest ogrodem, w którym uderza niezmierne piękno harmonii świata, lekarstwem, które wylizało niejedną ranę z niejednej bitwy, pokarmem, który gasi głód sensu i zostawia smak rozkoszny na końcu w i środku serca. Jest drogą, po której nie boję się chodzić, bo choć nie widzę końca, jeszcze nigdy nie zaprowadziła mnie na manowce ani w ślepe uliczki. Nie wiem, czym dokładnie jest dla mnie Biblia, ale od wielu, wielu już lat, przytula mnie codziennie do serca Boga jak miłość, która jest, ale której się nie da wyrazić słowami”?

Znakomity blog komentarzy biblijnych do codziennych czytań liturgicznych.

WIĘCEJ: TUTAJ


Gdy otwieramy Biblię mniej więcej po środku, niemal na pewno natrafimy na księgę, która stanowi integralną część tradycji modlitewnej dwóch religii, judaizmu i chrześcijaństwa. Zarówno Żydzi, jak i wyznawcy Chrystusa dawniej i dziś sięgają po psalmy. Nie tylko w liturgii, również w modlitwie osobistej. Te sto pięćdziesiąt poetyckich utworów wznosiło i wciąż wznosi dusze wierzących ku Bogu. W jaki sposób?

Odpowiedź na to pytanie znajdziemy na znakomitym portalu „Słowo o Psalmach”, na którym różni autorzy komentują Psałterz.

WIĘCEJ: TUTAJ


„Katecheza bez granic” to kanał dedykowany tym, którzy oczekują pomocy w wychowaniu religijnym i katechizacji dzieci – rodziców, katechetów, animatorów i duszpasterzy. Może być pomocą zarówno dla osób przebywających poza granicami naszego kraju, jak i osób, które podejmują dzieło edukacji realizowanej poza murami szkoły – edukacji domowej.

Zespół autorów jest po prostu rewelacyjny, gdyż zajmują się różnymi dziedzinami teologii i pochodzą z różnych środowisk: Barbara Strzałkowska, Zbigniew Grochowski, Przemysław Artemiuk, Tomasz Szyszka, Tomasz Stępień, Michał Siennicki, Marcin Przywara, Stanisław Jaromi, Monika Juszka, Marcin Kołodziej, Tomasz Huzarek, Maciej Gnyszka, Janusz Chyła i Maciej Będzińki.

WIĘCEJ: TUTAJ


Na tym kanale, oprócz wielu serii rekolekcji, znajdziemy kilka cykli biblijnych prowadzonych przez znakomitych biblistów. Są wśród nich prof. Marcin Kowalski, prof. Adam Kubiś i prof. Dariusz Kotecki.

Nie przegap!

WIĘCEJ: TUTAJ


Na moim portalu znajdziecie audio-komentarz do Dziejów Apostolskich i Ewangelii Mateusza. W zakładce „Słowo blisko Ciebie” docelowo znajdą się wprowadzenia do wszystkich ksiąg biblijnych (półmetek już za nami). Komentarze do fragmentów listów Pawła apostoła zamieszczono w zakładce „W Chrystusie”. Mam nadzieję, że inspirujące okażą się moje rozmowy z niezwykle wnikliwą w swych dociekaniach dr Anną Rambiert-Kwaśniewską. Pierwszy cykl, zatytułowany „Biblia, kobieta i ksiądz”, dotyczy przeróżnych biblijnych tematów. Drugi – „Biblijne romanse” – skupia się na relacjach damsko-męskich, opisywanych przez autorów biblijnych.

Projekt „Wieczór z Biblią” to niemal czwartkowe obiady króla Stasia zamienione na kolacje, czyli wieczorne audycje prowadzone przez ponad rok w Radio „Rodzina”, a skupiające się przede wszystkim (choć nie tylko) na Ewangeliach. „Ewangelia dla sceptyków”, również emitowana przez Radio „rodzina”, animowana była znakomitymi i często zaskakującymi pytaniami redaktor Adrianny Sierocińskiej. Natomiast dział „Strona z Pisma Świętego” to istna silva rerum zagadnień biblijnych, przedstawionych w rozmaitej formie: video, audio i tekstowej.

No i jeszcze „Ziemia Słowa”. Trzeba zamknąć oczy i pozwolić się wirtualnie oprowadzić po zakątkach Ziemi Świętej. Wspaniała przygoda!

Polub stronę na Facebook