„Jego przepowiadali wszyscy Prorocy, Dziewica Matka oczekiwała z wielką miłością, Jan Chrzciciel zwiastował Jego przyjście i ogłosił Jego obecność wśród ludu” – to fragment drugiej prefacji adwentowej, który skierowuje myśli ku czytaniom liturgicznym tego czasu. Wśród proroków na czoło wysuwa się Izajasz. Maryja tryska entuzjastyczną radością przed narodzinami Syna. Jan Chrzciciel wreszcie wzywa do prostowania dróg Panu.