Niektórzy nazywają ich psychologami wiary. W rozmowach z pacjentami chętnie sięgają po Biblię, mówią o wartości modlitwy, medytacji, zaufania do Boga. Nieco inaczej też czytają wiele fragmentów z Pisma Świętego. Jak?

Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska