Św. Jakub – łączy czy dzieli?

Od czasów reformacji List Jakuba kojarzy się głównie z frazą „wiara i uczynki” przeciwstawianą Pawłowej zasadzie „tylko wiara”. To sprawiało, że pismo rzadko traktowane był jako tekst autonomiczny, dużo częściej komentowano je w odniesieniu do teologii Pawłowej. W różny sposób próbowano tłumaczyć tę rzekomą opozycję pomiędzy Jakubem a Pawłem: czasem polemiką między apostołami, czasem niezrozumieniem idei Pawłowej przez samego Jakuba lub przez środowiska, do których Jakub kieruje swój list. Pojawiały się też hipotezy negujące jakiekolwiek powiązania i wpływy Pawła na Jakuba i Jakuba na Pawła, bazujące na nieco innym niż tradycyjne, idealistyczne spojrzenie na początki i jedność chrześcijaństwa w I w.

Jak więc powstał List św. Jakuba? Jak należy widzieć powiązania listu z teologią Pawłową? Co ma ma pierwszeństwo: wiara czy uczynki? A może ten problem w ogóle traci na aktualności?

Na te pytania odpowiadają w komentarzu strukturalnym do Listu św. Jakuba teolog(ini) protestancka i katolicki ksiądz: Kalina Wojciechowska i Mariusz Rosik.