Samarytanin – optyka miłosierdzia

Z powodów znaczących różnic religijnych, wielu Żydów, zmierzając do Jerozolimy w związku ze świętami zobowiązującymi do pielgrzymki do świętego miasta, świadomie omijało osady Samarytan. Wrogość pomiędzy dwiema grupami etnicznymi stała się wręcz przysłowiowa, gdyż ukuto powiedzenie, które głosi: „Ten, kto je chleb Samarytan jest równy temu, który je wieprzowinę”. Z tego powodu Żydzi unikali nawet używania terminu „Samarytanin”. Tak właśnie uczynił uczony w Piśmie rozmawiający z Jezusem.

Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska.