Seminarium naukowe z Teologii Biblijnej

Celem seminarium jest pogłębianie wiedzy na tematy biblijne poprzez lekturę, dyskusję, pokazy multimedialne, omawianie ukazujących się pozycji książkowych dotyczących Pisma świętego i artykułów o tematyce biblijnej. Dyskutowane są także powstające w ramach seminarium prace magisterskie – ich prezentacja przez studentów i dyskusja nad nimi może stać się pomocą dla uczestników w ich własnej pracy. W ramach seminarium odbywają się także spotkania z zaproszonymi gośćmi, którzy wygłaszają wykłady tematyczne. Dotychczasowymi gośćmi byli między innymi:

 

Prof. K. Wojciechowska (Warszawa) – Metaforyka biblijna

Rabbi Icchak Rapoport (Jerozolima) – Istota judaizmu

Dr Antonio Thadeu Xavier de Oliveira (Salvador de Bahia) – La lettura popolare della Bibbia

Dr Marian Bernard Arndt OFM (Wrocław – Madaba) – Archeologia Kafarnaum. W poszukiwaniu domu Piotra

Prof. A. Świderkówna (Warszawa) – Biblia w kulturze greckiej

Prof. S. Rosik (Wrocław) – Zagadnienia hermeneutyczne w lekturze Biblii

Dr Sybilla Kołtan SMI (Wrocław) – Biblia w formacji zakonnej

Dr Z. Radziwołek (Legnica) – Charyzmaty w listach Pawłowych

Prof. PWT S. Stasiak (Legnica) – Metoda narracyjna w interpretacji tekstu biblijnego

Prof. W. Duczko (Uppsala) – Rola Biblii w procesie chrystianizacji Skandynawii

Dr P. Oktaba (Kijów) – Biblijne tradycje o przemienieniu Pańskim

Prof. PWT R. Pietkiewicz (Wrocław) – Polskie przekłady Biblii

J. Kichler (Wrocław) – Żydowskie korzenie chrześcijaństwa

Lic. K. Zasański (Bochum) – Nowe niebo i ziemia nowa

Do pobrania (pdf):

Czas na intelektualną burzę mózgów …

… i na odpoczynek!