Dobroć Boga w obliczu cierpienia – perspektywa biblijna

I. PLAN WYKŁADU

W ramach wykładu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

1. DOBRY BÓG I ZŁY ŚWIAT – POSTAWIENIE PROBLEMU

2. ZŁO ŚWIATA WOBEC DOBROCI BOGA

 •      Dramat buntu aniołów
 •      Dramat ogrodu Eden
 •      Dramat ludzkiego grzechu

3. DOBROĆ BOGA WOBEC ZŁA ŚWIATA

 •      Bóg miłosierny i sprawiedliwy
 •      Jezus odpowiedzią Boga
 •      W oczekiwaniu na ostateczne zwycięstwo

4. DOBROĆ BOGA A ZŁO ŚWIATA – KONTEKSTY

 •      Zły Bóg Starego Testamentu?
 •      Czy Bóg dopuszcza zło?
 •      Dlaczego cierpią niewinni?
 •      Czy Bóg zsyła choroby?
 •      Czy można Bogu ofiarować cierpienie?
 •      Czy biernie znosić prześladowania?

II. LITERATURA OBOWIĄZUJĄCA

Treści omawiane w wykładzie zawarto w książce: M. Rosik, Ciemna strona wiary?, Wrocław 2014.

III. FORMA ZALICZENIA

Zaliczenie przedmiotu odbędzie się na podstawie pracy pisemnej na jeden z następujących tematów (do wyboru):

 1. Odpowiedź Boga na grzech pierwszych rodziców i jego konsekwencje
 2. Postawa chrześcijan wobec różnych form cierpienia
 3. Bóg miłosierny czy karzący – perspektywa Starego i Nowego Testamentu

Wymogi formalne:

 1. Dokument: „Word” lub PDF.
 2. Czcionka: Times New Roman.
 3. Interlinia: 1,5.
 4. Rozmiar pracy: ok. 5 stron.
 5. Przypisy i bibliografia – niekonieczne. Wystarczy bazować na załączonym skrypcie.

Prace proszę przesyłać na adres mrosik@pnet.pl lub mariusz.rosik@pwt.wroc.pl do końca II semestru.