Serie wydawnicze. Tylko dla biblistów!

Mniej więcej rok temu postanowiłem sprawdzić, gdzie polscy bibliści mogą publikować swoje prace. Wydawnictw jest dziś dużo i kto ma środki finansowe – ten nie ma najmniejszego problemu z wydaniem książki, jednak aby była ona zauważona, pewnie lepiej publikować w jednej z serii wydawniczych poświęconych Biblii. Dotyczy to przede wszystkim świeżo upieczonych doktorów polskich uczelni teologicznych, czy też Pontificio Istituto Biblico, École biblique et archéologique française de Jérusalem czy Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie. Przystępując do poszukiwań, sądziłem, że znajdę kilkanaście serii wydawniczych poświęconych Pismu Świętemu. Najwyżej nieco ponad dwadzieścia. Tymczasem rezultat owego research zaskoczył mnie samego. Zobaczcie sami.

SERIE WYDAWNICZE

Aby Lepiej Słyszeć Słowo Pana (Wrocław: Haleelis)

Ad Multos Annos (Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich)

Analecta Biblica Lublinensia (Lublin: Wydawnictwo KUL)

Apokryfy Starego Testamentu (Kraków: The Enigma Press)

Archeolog czyta Biblię (Wrocław: TUM)

Attende Lectioni (Katowice: Księgarnia św. Jacka)

Biblia Aramejska (Lublin: Gaudium)

Biblia dla Wszystkich (Kraków: WAM)

Biblia Dzisiaj (Częstochowa: Edycja Świętego Pawła)

Biblia Gdańska w Systemie Stronga  (Kraków: Na Straży)

Biblia i jej Historia (Ząbki: Apostolicum)

Biblia i Teologia (Warszawa: Palabra)

Biblia i Życie (Częstochowa: Edycja Św. Pawła)

Biblia Impulsy. Nowy Testament (Katowice: Instytut Gość Media)

Biblia Leczy (Kraków: Wydawnictwo „M”)

Biblia Lubelska (Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL – Wydawnictwo KUL)

Biblia w Kulturze Świata (Kraków: UPJPII)

Biblia w Przepowiadaniu (Siedlce: Unitas)

Biblia w Świecie Mitów (Kraków: Petrus)

Biblia. Katecheza. Życie (Kielce: Jedność)

Biblica et Judaica (Pelplin: Bernardinum)

Biblica et Theologica. Towarzystwo Naukowe Franciszka Walezego (Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie)

Biblijne Wezwania do Rozwijania Kultury (Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP JPII)

Bibliotheca Biblica (Wrocław: TUM)

Biblioteka „Verbum Vitae” (Kielce: Verbum)

Biblioteka Animatora Biblijnego (Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne)

Biblioteka Apokryfów (Wrocław: Purana)

Biblioteka Biblijna (Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej)

Biblioteka Judaizmu Mesjanistycznego (Kraków: Sofer)

Biblioteka Miłośników Biblii (Warszawa: Adam)

Biblioteka Opolskiego Biblicum Franciszkańskiego (Opole: MS)

Biblioteka Ziemi Świętej (Kraków: Fundacja Komisariat Ziemi Świętej)

Biblioteka Zwojów. Tło Nowego Testamentu (Kraków – Mogilany: The Enigma Press)

Bibliotheca Judaica (Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego)

Czytając Pismo Święte (Kraków: Tyniec)

Dlaczego i jak Czytać Pismo Święte (Kraków: Bratni Zew)

Duchowość Biblijna (Kraków: Salwator)

Duchowy Komentarz do Ewangelii (Kraków: Bratni Zew)

Duszpasterski Komentarz do Nowego Testamentu (Tarnów: Biblos)

Ekumeniczny Przekład Przyjaciół (Warszawa: dr Henryk Ryszard Tomaszewski)

Epifaniczne Wykłady Pisma Świętego (Nowy Dwór Mazowiecki: Epifania)

Hermeneutica et Judaica (Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP JPII)

Jak rozumieć Pismo Święte? (Kraków: Wydawnictwo KUL)

Jezus Mówi Dzisiaj (Kraków: eSPe)

Katolicki Uniwersytet Lubelski. Pismo Święte Starego/Nowego Testamentu (Poznań: Pallottinum)

Komentarz Teologiczno-Pastoralny do Biblii Tysiąclecia. Nowy Testament (Poznań: Pallottinum)

Krzeszowska „Biblia Pauperum” (Legnica: Maria)

Lectio Divina (Kraków: Alleluja)

Lingua Sacra (Warszawa: Verbinum)

Lingua Sacra. Monografie (Warszawa: Verbinum)

List do Hebrajczyków (Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT)

Ludzie Biblii (Warszawa: Palabra)

Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki (Lublin: Wydawnictwo KUL)

Moja Biblia. Nowy Testament. Wybrane Zagadnienia (Szczecin: Volumina.pl)

Naczynia Gliniane (Warszawa: Bractwo Słowa Bożego; Verbinum)

Nowy Komentarz Biblijny. Stary Testament. Nowy Testament (Częstochowa: Edycja Św. Pawła)

Ojcowie Kościoła Komentują Biblię (Ząbki: Apostolicum)

Pastoralne Materiały Apostolatu Biblijnego (Górna Grupa: Verbinum)

Pisma Apokryficzne (Kraków: WAM)

Podręczniki Biblijne (Warszawa: Vocatio)

Podręczny Komentarz Biblijny (Tarnów: Biblos)

Poznaj Biblię. Czego Uczy Biblia (Warszawa: Prezydium Rady Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w Polsce)

Prace Katedry Teologii i Informatyki Biblijnej Wydziału Teologicznego PAT w Krakowie (Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT)

Pracownia Biblijna (Kraków: WAM)

Prymasowska Seria Biblijna (Warszawa: Vocatio)

Qumranica Mogilanensia (Kraków: The Enigma Press)

Radiowa Katecheza Biblijna (Gniezno: Gaudentinum)

Rozprawy i Studia Biblijne (Warszawa: Vocatio)

Scripturae Lumen (Tarnów: Biblos)

Seria Komentarzy i Pomocy Biblijnych (Częstochowa: Edycja Świętego Pawła)

Series Biblica Paulina (Częstochowa: Edycja Świętego Pawła)

Series Bibliographica. Bibliografia Biblistyki Polskiej (Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Redakcja Wydawnictw)

Spotkanie z Pismem Świętym (Kraków: Salwator)

Studia Biblica (Kielce: Instytut Teologii Biblijnej VERBUM)

Studia Biblica Lublinensia (Lublin: Wydawnictwo KUL)

Studia Historico-Biblica (Lublin: Wydawnictwo KUL)

Studia Regionalne nad Biblią, Wiarą, Historią i Teraźniejszością (Szczecin: Volumina.pl)

Studia z biblistyki (Warszawa: Wydawnictwo UKSW)

Teksty Starożytnej Palestyny i Syrii (Kraków: The Enigma Press)

W kręgu Słowa (Tarnów: Biblos)

Wprowadzenie w Chrześcijaństwo na Podstawie Pisma Świętego i Katechizmu Kościoła Katolickiego (Częstochowa:  Regina Poloniae)

Wprowadzenie w Myśl i Wezwanie Ksiąg Biblijnych (Warszawa: Wydawnictwo UKSW);

Wstęp do Pisma Świętego (Poznań: Pallottinum)

Z Badań nad Biblią (Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII)

Z Biblią przez Życie (Warszawa: Vocatio)

Z Biblią w Trzecie Tysiąclecie (Kielce: Jedność)

Ze Skarbca Słowa Bożego (Kraków: Studio Perbene)

Ze Staropolskich Parafraz Biblijnych (Kraków: Collegium Columbinum)

Zeszyty Biblijne (Kielce: Verbum)

Zeszyty Biblijne Katolickiego Ośrodka Apostolatu Biblijnego (Warszawa: KOAB)

Zgłębiać Biblię (Kraków: Salwator)

Zwiastowanie Pańskie (Poznań: Pallottinum)

Żyć Biblią (Poznań: Wydawnictwo Święty Wojciech)

Żywa Wiara. Biblia (Kraków: Kairos)