Śmierć Jezusa – czy konieczna?

Tomasz z Akwinu twierdził, że wystarczyłaby jedna kropla krwi Chrystusa, by zbawić cały świat. Jeszcze inni dowodzili, że nawet to nie byłoby konieczne. Bóg w swej wszechmocy mógł zbawić człowieka bez żadnego wysiłku, po prostu decyzją swej woli. Dlaczego więc Jezus musiał umrzeć?

Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska.