Upomnienie braterskie – przysługa czy donosicielstwo?

„A jeśli nawet Kościoła nie posłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik”. Dlaczego należy donosić Kościołowi na notorycznych grzeszników? Czym zawinili celnicy, że stawia się ich w jednej linii z poganami? I czy bycie poganinem to grzech?

Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska.