S. Bazyliński, Il giusto affronta l’ingiustizia

S. Bazyliński, Il giusto affronta l’ingiustizia. Studio di un tema salmico, (Analecta Biblica Studia 1), Gregorian & Biblical Press, Roma 2013, ss. 391 Sobór Watykański II zachęcał, aby przez częstą lekturę Pisma świętego „rozbudzać serdeczne i żywe umiłowanie Pisma świętego” (KL 24) tak, aby ci wszyscy, którzy „zajmują się pracowicie posługą słowa, dzięki wytrwałej lekturze i …

Nigel Paul Willis, The Pentecostal Movement, its Challenges and Potential

Nigel Paul Willis, The Pentecostal Movement, its Challenges and Potential (Internationale Theologie / International Theology 17; Peter Lang: Frankfurt am Main et al., 2013). Pp. 202. $55.95  ISBN 978-3-631-64140-8 (Hardcover)   According to the statistics, the worldwide Pentecostal movement has almost 530 million adherents.  The branches of the Pentecostal movement are present and vital in …

ASTRONOMICZNE ROZTERKI BIBLISTÓW

  Kiedy urodził się Jezus? Pomysłów na odpowiedź na to pytanie historia dostarcza co niemiara. Również w ostatnich latach ich nie brakuje. Swoje tezy proponują bibliści i historycy, astronomowie i badacze antycznej literatury, którzy dane biblijne zestawiają z zapisami innych dzieł. Spróbujmy nieco uporządkować ten gąszcz poglądów i stojącymi za nimi argumentów. Według dominującej przez …

Betlejem: chłód skalnej groty i ciepło Bożego Narodzenia

  Boże Narodzenie kojarzy się z zapachem choinki i migocącymi na niej światłami, opłatkiem, sianem pod obrusem i kolędami. Wszystko to ma skierować nasz umysł i serce do jedynego miejsca na ziemi i jedynego momentu historii – do Betlejem za panowania Augusta i Heroda. Betlejem to po hebrajsku „dom chleba”. To niewielkie miasteczko, oddalone zaledwie …

Biblia drogowskazem w odnowie życia konsekrowanego

  Pewnego razu do znakomitego biblisty szwajcarskiego Adolfa Schlattera miał podejść jego admirator, który tonął w zachwytach wyrażanych językiem typowym dla niektórych protestanckich denominacji: „Zawsze chciałem poznać biblistę, który w swym życiu stoi mocno na słowie Bożym!”. Trzeźwo myślący i zrównoważony w ocenach, a także w przyjmowaniu pochwał Schlatter odpowiedział przytomnie: „Bardzo dziękuję, ale ja …

Biblia z kosza na śmieci

  We wrześniu 2002 roku Daniel B. Wallace założył w Teksasie niedochodową organizację o nazwie Centrum Badań Manuskryptów Nowego Testamentu (The Center for the Study of New Testament Manuscripts), której celem jest prezentacja greckiego tekstu Nowego Testamentu na drodze fotografowania rękopisów. Wallace wykłada Nowy Testament w Seminarium Teologicznym w Dallas, gdzie doktoryzował się w 1995 …

Chrząkający wieprz powolny jak żółw

Chrząkający wieprz powolny jak żółw. Ojcowie Kościoła i oratorska sztuka inwektywy Hieronim to jeden z genialnych umysłów przełomu IV i V stulecia. Urodził się w Strydonie, w dzisiejszej Chorwacji, około 345 roku. Studia z retoryki odbył w Rzymie. Przyjął chrzest z rąk papieża Liberiusza około 38 roku życia, a piętnaście lat później został mnichem. Znał już …

Czy Jezus mówił językiem nienawiści?

Jezus okazywał miłość w sposób bardzo zróżnicowany. Gdy spotykał ludzi dobrej woli, ludzi, chcieli żyć blisko Boga, okazywał im swoją czułość i delikatność. Gdy spotykał ludzi wahających się w zdecydowanym kroczeniu drogą Bożą, napominał ich, stawiając wymagania i wzywając do nawrócenia. Gdy natomiast stawał do dysputy z obłudnikami i hipokrytami, nie wahał się sięgać po …

DWIEŚCIE LAT PÓŹNIEJ

Daniel B. Wallace wykłada Nowy Testament w Seminarium Teologicznym w Dallas. Urodzony w 1952 roku w Kalifornii, doktoryzował się właśnie w Dallas w 1995 roku, a następnie prace badawcze kontynuował w Cambridge i Tybindze. We wrześniu 2002 roku założył w Teksasie niedochodową organizację o nazwie Centrum Badań Manuskryptów Nowego Testamentu (The Center for the Study …